onsdag 12 mars 2008

Stöd till barnen..


..eller inte. Det kan man verkligen fundera över när kommunen nu föreslår att vi ska byta system för stödresurser till de barn som behöver extra insatser. I många kommuner som haft systemet ett antal år kan man avläsa ett tydligt mönster. De extrabehövande barnen är koncenterade till kommunalt drivna verksamheter i förhållande till de som drivs fristående.

Det nya systemet, som innebär att alla barn får en proporttionell andel av stödresurserna in i den sk. pengen - istället för att pengar beviljas för de specifika elever som har stödbehov och följer med det barnet till sin förskola/skola, leder inte bara till att vissa enheter riskerar att drabbas hårt. Det leder också till att dessa barn inte längre kommer att ha samma möjligheter som andra barn att välja förskola/skola på lika villkor. När uppföljningar gjorts i den gamla modellen har det aldrig varit så att stödresurserna är proporttionellt fördelade över förskolorna/skolorna. Helt enkelt för att vissa områden har haft fler av resursbehövande barn.

I den utredning som nu presenterats och som tjänar som underlag för ett beslut som innebär nyordning finns dessutom alltför lite konsekvensanalyser ur barnens perspektiv. Både föräldranätverket, facken och rektorer/förskolechefer har inkommit med skarpa synpunkter och frågor. Jag hoppas verkligen att vi ges möjlighet att räta ut frågetecknen innan vi ska besluta kring detta. Annars riskerar detta att bli ytterligare ett exempel på fort men fel som drabbar våra medborgare i praktiken.

Frågan ska diskuteras på förskolenämnden imorgonkväll. Jag återkommer med en beskrivning kring hur diskussionerna gick.

(Den fina bilden kommer från Kalmar kommun.)

Inga kommentarer: