torsdag 27 mars 2008

Några moderater vill ha hyresrätter

Läser i ett pressmeddelande på kommunens hemsida att nämnden som arbetar med sociala frågor nu i total politisk enighet beslutat väcka frågan om brist på hyreslägenheter och behovet av att fler skapas.

Hittills har m-styret konsekvent röstat ned alla våra förslag om att nya områden som etableras också ska innehålla hyresrätter.

Det blir intressant att följa huruvida de moderata företrädarnas synpunkter i socialnämnden får något genomslag framöver..

Inga kommentarer: