onsdag 21 maj 2008

Att ägna tiden åt fel saker


Igår fick jag förslaget till nytt lokalpengssystem. Och efter fem minuters läsning kan jag konstatera att förslaget är ofärdigt och kommer att skapa en massa nya konflikter och uppförsbackar mellan kommunens olika avdelningar. Det kommer att stridas om vad som är en "avställningsbar yta" (om en rektor ex. vill avstå från en del av "sin lokal" som hon/han inte har användning för, hur måste den vara beskaffad?).

Vem ska värdera vad just denna yta kostar? Och viktigast av allt, vem ska se till att någon annan hyresgäst vill hyra istället och gör det? Ja, det framgår av skrivelsen att det inte blir skolornas huvudvärk (tack och lov får de koncentrera sig på sitt pedagogiska uppdrag) men då ska uppenbarligen någon annan göra det. Vem?

Jag sitter i fastighetsbolagets styrelse och inser att uppgifterna för bolaget kommer att bli.. en utmaning framöver. Bland annat det faktum att bolaget inte har någon anställd personal ALLS(!) gör att jag undrar hur sjutton de tänkt.. Att det tjugo dagar före nämndernas ställningstaganden inför nästa års budgetar ramlar ned ett förslag som radikalt ändrar förutsättningarna känns inte helt optimalt. Att förslaget, som kommer att få stora konsekvenser för fastighetsbolaget, inte ens är kommunicerat med dess styrelse, är helt enkelt fräckt.

Jag är i grunden skeptisk till detta förslag. Men OM nu detta ska genomföras gör det ju ingenting om förslaget som läggs fram är heltäckande och förankrat, i verksamheternas - verklighetens - perspektiv, såväl förskola/skola/äldreomsorg som fastighetsbolagets. Efter en genomläsning av ärendet blir jag bedrövad.

Nu ska vi spela Svarte Petter igen.

Vore det inte bättre att ägna tiden åt att lösa de verkliga utmaningarna; se till att det finns förskoleplatser till i vinter t ex.

Inga kommentarer: