tisdag 20 maj 2008

Mer motion..

Vi har ju drivit frågan om fler förskolor i kommunen senaste halvåret.

Trots att kommunen fortsätter växa stadigt tycks arbetet med att ha en beredskap för nya platser i förskolan inte vara så prioriterad.

Våra partikompisar har vid snart sagt varje tillfälle och sammanträde sedan den 23 januari i år tagit upp frågan. Trots detta ser det ut som att vi kommer att ha en låång kö redan i slutet av detta år. Mellan 100-200 platser riskerar att saknas om inte snabba initiativ tas.

Efter information om att planen på att flytta förskolan vid Djurönäset till den gamla livsmedelsaffären i Björkås inte går att fullfölja tycker vi att kommunen borde överväga om Börjesvik kan vara ett alternativ. M-styret har ju envist stängt dörren till förslaget att kommunen skulle förvärva fastigheten från Stockholms stad men kanske den nu akut hotande förskolebristen i kommundelen kan få dem att tänka om?


Så det får bli en motion om det också..!

Lägger ut den på vårt partis hemsida när den är klar!

Inga kommentarer: