torsdag 15 maj 2008

Förskolans Dag - Öppet brev till Göran!

Till Göran Jansson (m)
Ordförande i Barnomsorgs- och förskolenämnden


Hej Göran!
Jag skriver till Dig för att det är Förskolans Dag idag och för att Du är ordförande i vår förskolenämnd!

Tack vare förskolan får våra små stimulans, lek och trygghet i en positiv miljö. Den ger goda förberedelser inför skoltiden och barnen lär sig umgås och fungera med varandra. Tack vare förskolan är dessutom Sverige ett av världens mest jämställda länder.

I Värmdö har förskolans verksamhet haft hög status under många år. Det var ditt parti som bidrog till att bygga upp den goda kvalitet som gjorde att Värmdös verksamhet var en förebild för många andra kommuner under nittiotalet. Bland annat var ni först i landet med att införa betald planeringstid för förskollärarna, vilket gjorde att vi kunde rekrytera en fantastisk kompetens till våra förskolor. Med en karismatisk chef och ledare för förskolan utvecklade ni också kvalitetsuppföljningen på ett uppskattat sätt för både föräldrarna och personalen.

Vi försökte under förra mandatperioden ta stafettpinnen vidare och fortsätta utvecklingen. Bland annat utvecklades den framgångsrika modellen från förskolan med det sk. "Pedagogiska centrumet"* till att också omfatta grundskolan. Därtill de framgångsrika metoderna kring uppföljning/förbättring av verksamheten. Kommunen fick också pris som "Årets förskolekommun".

Nu har dock barnen fått känna av stora nedskärningar två år i rad. Detta har givit effekt. Tydligast syns detta i de uppföljningar kommunen själv gör. Både kundenkäten (där föräldrar svarar hur de upplever verksamheten) och medarbetarenkäten visar tydligt försämrade resultat.

Dessutom behövs fler förskoleplatser, kommunen växer så det knakar men det byggs inte tillräckligt med förskoleplatser.

Eftersom det är Förskolans Dag idag vill jag genom detta brev framföra en vädjan till Dig i tre punkter:

1. Inga fler nedskärningar på barnens verksamhet
2. Högsta fart med planering av nya platser
3. Ingen 25-timmarsvecka (begränsad vistelsetid för barn till hemmavarande föräldrar)

Ni har sagt att ni vill skära ned med 12 miljoner kronor. Hälften har redan tagits bort, andra halvan återstår. Inför budgetarbetet som precis ska starta inför år 2009 hoppas jag att Du och dina partikompisar tänker om. Slå vakt om den goda kvalitet ni själva en gång var med om att bygga upp och spara inte mer på barnen!


Vänliga hälsningar
Annika Andersson (s)


*Pedagogiskt centrum var ett forum för pedagogiskt kvalitetsutvecklingsarbete som varit väldigt uppskattat av hela kommunens förskolepersonal, både de kommunala och de fristående.

Inga kommentarer: