tisdag 20 maj 2008

Kvällsenergi

Vacker musik gör något fundamentalt med mina funktioner. Jag tänker bättre tycker jag. Hör bättre, ser längre, känner dofter intensivare och upplever passioner starkare. Allt vad du vill.

Jag får energi till långt in på nätterna. Och nu tänker jag att jag borde göra något av den där irritationen jag kände förra veckan..

Efter kommunstyrelsen förra onsdagen kunde jag bara skaka på huvudet. Över hur vansinnigt det politiska arbetet är upplagt. Det blev åter en mastodontlång föreställning som pågick i närmare åtta timmar. Som avrundades först vid midnatt.

Hur kloka beslut fattar man efter en lång arbetsdag och ett närmare fyrtiotal olika frågor på dagordningen ska avhandlas med en liten fralla innanför västen som substitut för middag och i ett möte som pågår i åtta timmar?

Hur bra blir diskussionerna i en grupp på ett tjugofemtal personer som ska prata om frågorna från scratch? Hur smart är det att en sådan stor församling gång efter annan har funktionen som "redaktionsutskott" som ska skriva fram kompromisslösningar efter partiernas olika synpunkter?

Förr hade vi ett sk. arbetsutskott som bereder alla frågor innan de kommer till kommunstyrelsen för behandling. Då kände alla partier till varandras inställning i frågorna när mötet startade. Det avskaffade m-styret som en av sina första åtgärder.

Jag roar mig nu med att surfa runt på de andra länskommunernas hemsidor för att se hur många kommuner det är som har vår idiotiska ordning. ÖVER TJUGO HAR utskott som bereder ärendena. I TVÅ, Täby och Haninge, kan jag inte på direkten se att det finns. Ska maila kollegorna Conny och Robert imorgon och kolla.

Nu tror jag ju inte att vår ledning kommer att byta ståndpunkt bara för att alla andra har en annan ordning.

Jag kikar vidare på om avskaffandet av arbetsutskott lett till förändringar i vårt sammanträdande i jämförelse med tidigare. Det har det. Under 2005 och 2006 genomfördes våra sammanträden enligt den fastslagna årsplanen, nio ena året och tio det andra. Därutöver hade vi ett extrainkallat möte det ena året och två det andra. Dessa var korta möten med en eller två punkter på agendan, den ena gången enkom för att (m) skulle kunna välja in en ny person i just det arbetsutskott jag nu så intensivt saknar.

Under 2007 hade vi TIO extra sammanträden med kommunstyrelsen (utöver de tio ordinarie). Flertalet av dessa hade många punkter på dagordningarna.

I år har vi hittills haft två extra möten och ytterligare ett aviserat. Och detta summerar bara förutsättningarna för kommunstyrelsen.

De åtta facknämnderna har också avskaffat sina AU (förutom de myndighetsutövande nämnderna, där måste man nämligen enligt lagen ha utskott.., så de har fått vara kvar ännu så länge). Och också i nämnderna är de extrainsatta mötena väldigt många när man lägger ihop dem..

Alla dessa extra möten rycker sönder förutsättningarna för det politiska arbetet. Årsplanen för möten känns mest som ett skämt, det prickas in nya, ofta med väldigt kort varsel, som om de förtroendevalda i Värmdö inte hade något annat i livet att göra än att sitta på beslutssammanträden i kommunen. På heltid. Kväll efter kväll.

Nåväl, tillbaka till kommunstyrelsen igen.. Hur är det med effektiviteten på respektive möte då? Alla dessa möten kanske iallafall gör att mötena är kortare eftersom de nu blivit så många?


Ack nej. Under åren 2005-2006 hörde det till ovanligheterna att mötena pågick till över klockan 22. Numera hör det villkorslöst till (med ett undantag). Vid flertalet möten har beslutsfattandet pågått över midnatt. Långa möten således, eftersom de startar redan klockan 17.

År 2005 och 2006 sammanträdde kommunstyrelsen totalt drygt 30 timmar/år.

2007 infördes nyordningen. Då sammanträdde kommunstyrelsen närmare det dubbla antalet timmar.
Och i år, när knappt fem tolftedelar av året har gått, har vi hittills suttit i möte 34 timmar.

Kanske kan dessa fakta få en eller annan bland de som styr att fundera ett varv till. Fundera på om den här ordningen verkligen är så genomtänkt.

Den kostar mer pengar. Och energin läggs på fel saker.

Den leder till sämre beredning av ärendena (eftersom det tidigare fanns två steg och därmed tid för eftertanke mellan utskott och styrelsebeslut).

Den leder till villkor att arbeta på som gör det svårt att rekrytera politiska företrädare. Få har möjlighet att vara tillgängliga för så mycket extrainsatta möten, ofta med kort varsel. Därtill de sena nätterna som gör att de ledamöternas ordinarie arbeten drabbas.

Och så ifrågasätter jag återigen vilken kvalitet det blir i beslut som fattas mitt i natten, efter åtta timmars sammanträde.


Nä, nu ska jag skriva en motion till fullmäktige och föreslå en gammal nyordning. Eller en ny gammalordning. Hur som helst, jag ska föreslå att arbetsutskott införs i Värmdö.

Och så ska jag fortsätta lyssna på musik. Typ "I get a kick out of you"..

Inga kommentarer: