torsdag 8 maj 2008

Förskoleplatser - finns de?


Det är temat för vårt öppna möte ikväll!

Det är alltfler medborgare som hör av sig, förtvivlade och förbaskade över att de inte erbjuds förskoleplatser på rimliga villkor. Därför har vi inventerat hur kommunens möjligheter ser ut att ordna fler platser.

På mötet finns kartor som visar var kommunen äger mark, var det finns färdig detaljplan som gör att man kan bygga med en gång och var det de facto redan är bestämt att det ska byggas. Därtill redovisas siffror över hur många fler förskolebarn Värmdö förväntas berikas med de kommande åren. Med de som kommer vill vi diskutera hur ni tycker att kommunen borde tänka och planera. Stora förskolor eller små? Ska de byggas i bostadsområden eller i bra pendlingslägen? Osv.

Kom till Kommunhuset Skogsbos matsal och säg vad du tycker!
Klockan 18-19.30


Det största problemet är att kommunen äger så lite möjligheter. Möjligheter i meningen mark. Har man ingen mark är det svårt att bygga. Det var en enkel slutsats att dra när vi kikade på kartorna härom dagen. I det perspektivet är m-styrets inställning till markpolitik helt obegriplig. "Vi ska bara sälja mark - inte köpa". När vi dessutom erbjuds mark från försvaret till ett vrakpris och hela erbjudandet smusslas undan och göms, är det svårt att begripa hur de tänker. Om alls.

Stöter så gott som dagligen på någon som frågar vad vi håller på med när det gäller Hemmestamarken. Många drar slutsatsen att om politikerna har bestämt att tacka nej till markköpet så är det samtliga politiker som har ansvaret. Jag kan bara säga att jag är lika kritisk och som de/ni är.

3 kommentarer:

Maria i Farstadal sa...

Gud vilket bra initiativ!
Det är synd att jag inte kan gå. Om man mailar till dig kan man få kopior på informationen då? Alltså hur det planerar att byggas?

ödmjuk arbetare sa...

Att det saknas platser på förskolan är bara ett tecken på att kommunen subventionerar detta alltför kraftigt - hur skulle man annars kunna förstår det som sker?!

Vi har alltså en efterfrågan som inte matchas av ett utbud. Så sker inte på en marknad. Slutsatsen att dra kunde vara att kommunen inte klarar av sitt uppdrag som tillhandahållare av platser - och därför bör stiga åt sidan till förmån för privata aktörer.

Samtidigt finns det en del klokt i tanken på offentligt finansierad omsorg, eftersom arbetsmarknaden öppnas upp för båda könen, vilket är en självklarhet.

Men hur kan man acceptera - ja, ens begripa - hur det kan finnas underskott på förskoleplatser?

Annika Andersson sa...

Det går absolut bra att maila till mig:
annika.andersson@varmdo.se

När det gäller marknadsanalysen av förskoleplatser ska jag utveckla ett svar på dina funderingar..!


Annika