tisdag 7 augusti 2007

Hemkommen

Blommorna har akutvattnats. Tvättmaskinen har matats full tre gånger på raken. Mjölk, smör, bröd, ost och andra färskvaror har inhandlats och fyllt det nylagade kylskåpet som efter tre veckor åter fungerar. Dammhundarna har nödtorftigt jagats in i dammsugaren. Otaliga DN har snabbläddrats liksom de lokala husorganen.

Och så. En kik på text-TV och dagens garv. På sid 123 får vi veta att det endast är EN gen som skiljer män och kvinnor åt. Hos möss alltså. Om man blockerar den kvinnliga genen så börjar även honorna bete sig som män.

Nyheter är kul.

Inga kommentarer: