tisdag 14 augusti 2007

Inte (m)ycket koll på lagen i Värmdö


Det har kommit flera domsutslag denna sommar som ställer alliansbeslut offside.

Fågelbro - Ekbacken
Länsrätten har beslutat upphäva beslutet om exploateringen på Fågelbro, Ekbacken. I domstolsutslaget framgår att flera beslut tagna vid samma kommunfullmäktige också upphävts. Vad det kommer leda till har vi ännu inte fått någon redovisning av. Inte heller hur den politiska m-ledningen nu ser på frågan om exploatering på Fågelbro. Många undrar.

Det modiga högstadiet
Efter maktskiftet stoppades samverkansprojektet mellan kommunen och två friskolor som skulle leda till en helt ny skola, Chamotteskolan, som skulle ägas av de tre samverkansparterna. Början till slutet för projektet i februari var ett ställningstagande där m-ledningen ville minska kommunens ägarandel i det gemensamma bolaget. De hänvisade till att kommunen enligt lagstiftningen inte kan äga så mycket som 48,5 procent. Nu har det i en kammarrättsdom visat sig att de hade alldeles fel. I ett parallellt exempel har Södertälje kommun fått rätt att driva en skola i bolagsform (Tom Tit). I det fallet äger kommunen långt större andel än i vårt fall, nämligen hundra procent.

Man slängde ett banbrytande samarbete över bord av ideologiska skäl. Ett projekt som skulle bidragit till ytterligare mångfald i utbudet av skolverksamhet och till vilken flera hundra elever redan hade sökt in.

I detta fall är det enklare att förutspå konsekvenserna av domslutet tror jag. Det kommer trots utslaget, som möjliggör ett samarbete enligt precis den modell som hela tiden skisserades, inte bli någon samverkansskola. Av politiska prestigeskäl. Jag hoppas jag har fel.

Vårdnadsbidrag
Tre stockholmskommuner, Nacka, Tyresö och Sollentuna, har trotsat den gällande lagstiftningen och infört vårdnadsbidrag. Nu har både Länsrätt och Kammarrätt fällt kommunerna för tilltaget. Sollentuna har dragit slutsatsen att upphöra med verksamheten medan Nacka och Tyresö fortsätter i väntan på ett separat domslut för Nacka.

Få torde vara förvånade över utslaget i rättsliga instanserna. I detta fallet har det handlat om att medvetet trotsa lagen i förhoppning om att lagen skulle ändrats av den borgerliga regeringen innan de fällande domarna kom. Så har inte gjorts. Det hade varit snyggare om de aktuella kommunerna hade inväntat en lagändring INNAN de startade.

Inga kommentarer: