fredag 10 augusti 2007

Värsta sortens humbug


Vi får på nyhetsplats veta att utbrända inte längre ska vara sjukskrivna. Socialstyrelsen har tagit fram nya riktlinjer till läkarkåren som ska börja gälla fr o m oktober.

Utöver kategorin utbrända är det fler sjukskrivna som ska styras upp;

Kranskärlssjuka/hjärtinfarkter:
Idag har de en genomsnittstid som konvalescenter i 118 dagar.
NY RIKTLINJE: Fyra veckor på heltid, fyra veckor på deltid.

Blindtarmsinflammationer:
Idag: 27 dagar
NY RIKTLINJE: Inga dagar. (14-21 dagar om personen har ett fysiskt krävande arbete).

Lunginflammationer:
Idag: Fem veckor
NY RIKTLINJE: Två veckor. (En månad i svåra fall OM patienten har astma eller kol).

Graviditetsillamående:
Idag: 85 dagar
NY RIKTLINJE: 60 dagar

Ryggskott
Idag: 200 dagar
NY RIKTLINJE: En vecka. (två veckor om patienten har ett tungt arbete).

Och när det gäller stressrelaterade sjukskrivningar ska det tas i riktigt ordentligt med hårdhandskarna. Dessa personer mår numera enligt socialstyrelsen bäst av att inte vara sjukskrivna alls.

Deprimerade människor kommer som i ett trollslag att bli friska snabbare genom de nya riktlinjerna;
Idag 341 dagar
NY RIKTLINJE:
Lindrig depression: Inga dagar
Måttlig depression: Tre månader
Allvarlig depression: Sex månader

Först undrar jag om det är någon sorts skämt. Sen försöker jag mer seriöst förstå bevekelsegrunderna för detta. Att vi önskar en mindre sjuk befolkning och minska sjukskrivningarna är fullt begripligt. Och lovvärt.

Om förslaget hade presenterats som en konsekvens av nya behandlingsmetoder eller mot bakgrund av nya siffror som skiljer sig från de jämförelsenivåer som presenterats, hade det hela varit mer begripligt. Så tycks inte vara fallet. Det handlar rätt och slätt om om en ny inställning. Du ska arbeta när du är i ett skick som tidigare enligt läkarkåren och samma socialstyrelse hette att du var sjuk.

Med nya riktlinjer som ligger så långt från den verklighet vi lever med kan näppeligen uppfattas som något annat än ett hån mot både den läkarkår som arbetar med våra sjuka och patienterna själva. Läkarkåren idiotförklaras och patienterna ska huka och skämmas som de snyltare de uppenbarligen är enligt Socialstyrelsen.

Konsekvensen av detta utspel lär bli påtagligt; trovärdigheten för Socialstyrelsen reduceras ytterligare. Vem kan ta deras riktlinjer på allvar?

2 kommentarer:

Lotta sa...

Fyra ord: Sjukt!
Och välkommen hem!

Obrigado sa...

Vissa sjukdomar kanske är sociala konstruktioner?

Tänk om detta ändå är den största av kärlekshandlingar?

Man kan väl testa ngt nytt - givetvis bara om de som är sjuka får tillräckligt med vård. De nya riktlinjerna drar ju in många nya miljarder till statskassan. Eller annorlunda uttryckt, det stora kollektivet tvångsbeslås inte på sina intäkter i samma utsträckning.

En regeringen som ser över utgifterna tycker jag är en handlingskraftig regering.

Dessutom förefaller förslaget vara konsekvent och neutralt: sjukdomen knackar ju så att säga inte bara på den fattiges dörr.

Beslut kan vara bra, beslut är slags fortlöpande metodologi för at utröna vad som fungerar. Kontroversiella beslut som lyckades är trängselskatt, rökförbud på krogen, etc.. Genom dessa vann vi ny kunskap om människors preferenser.

Med nya riktlinjer för rehabilitering kanske vi om ett år säger - Varför har ingen testat detta tidigare?

Politiska beslut stammar alltid från beslutsfattares mod och förmåga att se hur vi kan lära känna oss själva och våra preferenser bättre.