torsdag 30 augusti 2007

Nu sviks Värmdös ungdomar


Klockan 10.12 sitter jag i möte med kommunens brottsförebyggande råd. Några politiker, några tjänstemän, en polis, en föreningsledare, tre företrädare för varsitt bevakningsbolag, två representanter från kyrkan.

Sommaren summeras. I vissa avseenden har det varit lugnare än vanligt men andra har upplevt en högre belastning. Polisens representant gör som alltid: understryker hur fantastisk Värmdöpolarverksamheten är, vilken otrolig nytta de gör och hur bra samarbetet fungerar. Sedan de kom till för ett par år sedan har mycket blivit till det bättre. Johan och Anders som leder verksamheten får särskilt beröm. Igen.

Lite historia
Värmdö har haft en modell där man arbetat sektorsövergripande med ungdomsfrågor. En egen enhet, Origo, har haft kopplingar in i sociala sektorn, skolan och kultur- och fritidsverksamheten men också arbetat i nära samverkan med polisen, kyrkan, näringslivet och föreningar.

En viktig motor i arbetet har Värmdöpolarna varit. Det är ett tjugotal ungdomar som på helgkvällarna turas om att arbeta ute som "mini-fältare" tillsammans med en vuxen ledare. Ungdomarna är förebilder för sina kompisar och kön är lång för att få bli "Värmdöpolare". Otaliga är de fester som gått överstyr där Polarna tidigt varit på plats och begränsat skadorna. Ännu fler är tillfällena då de hunnit komma INNAN de verkliga problemen startat och lyckats avstyra misshandel, vandalisering och fylla.

Man har genom det nära samarbetet med viktiga partners kunnat arbeta flexibelt och målinriktat. När problem uppstått har det varit lätt att snabbt göra insatser.

OCH arbetet har uppmärksammats:
1. Kommunen vann förra året andrapris i utmärkelsen "Årets ungdomskommun i Sverige"
2. En av eldsjälarna i arbetet, Johan Berglind, vann härom året "Årets kuragepris" för arbetet med Värmdöpolarna
3. En systerverksamhet, "Munkmoraprojektet" belönades med tredjepris för bästa förebyggande projekt i Europa


Nutid
Efter valet har m-ledningen bestämt sig för att skruva sönder kommunens organisation ned i minsta beståndsdel för att sedan skruva ihop den igen, i en helt annan form. Samtidigt vill man dra åt svångremmen ordentligt. Det ska sparas 20 miljoner detta år och 50 miljoner till under nästa.

Under mötet framkommer det att det förebyggande arbetet i kommunen har fått bekymmer. Milt sagt.

Origo har prutats bort och helt försvunnit. Den samverkansmodell som blivit prisbelönt förebild och skälet för att kommuner vallfärdat hit på studiebesök, slås i spillror.

Vi diskuterar problemen under mötet. Som exempel nämns att de uppstartsaktiviteter som tidigare år alltid genomförts i samband med skolstarten nu inte genomförs. Här har ledarna tidigare lärt känna de ungdomar som varit viktiga för verksamheten, ungdomar på IV-programmet och inom stödenheten som har varit med. Mötet har inneburit att de personliga kontakterna etablerats. Ungdomarna som är med blir en viktig kontaktlänk mellan kommunens ungdomar å ena sidan och Värmdöpolarna och de andra vuxna å andra sidan.

Det är ungdomar som själva kontaktar Värmdöpolarna. Det är en förutsättning för att de så snabbt kan vara på plats. Utan de personliga relationerna står konceptet utan sin viktigaste ingrediens.

En av tre vuxna resurser nu fått andra arbetsuppgifter. Hans plats kommer inte att ersättas. Dessutom har den övergripande samordnartjänsten helt fimpats.

Inga beslut att avveckla Origoverksamheten har tagits. Det är bara en konsekvens av den nya organisationen, Origo syns ingenstans i det nya.

Munkmoraprojektet ska inte heller ges möjlighet att fortsätta.


Man tar sig för pannan. Så dumt. Min gissning är att det kommer att bli dyrt. På lång sikt kommer det att märkas i många olika budgetar. Till en början är det ungdomarna som kommer att få betala. Det är det värsta.

2 kommentarer:

Anonym sa...

hej
tror du att det är helt kört för oss?

Annika Andersson sa...

Hej!
Nu vet jag ju inte riktigt vem du är, men jag tolkar det som att du undrar om Värmdöpolarnas verksamhet.

För tydlighets skull: Värmdöpolarna ska INTE tas bort!

Än så länge finns det inga förslag som jag känner till, som innebär att Värmdöpolarna skulle läggas ned. Det som jag skriver om är att vissa aktiviteter inte längre kommer att genomföras. Det är inte samma sak som att ta bort er.

Tyvärr gör förändringarna det svårare för er att göra ert jobb, om era ledare har rätt. (Och det är jag övertygad om att de har).

Vad som ska hända nästa år är inte bestämt än. I kommunen ska det sparas 50 miljoner så alla möjligheter till besparingar kommer säkert att tittas på. Jag skulle ändå säga att ni inte ska oroa er för nästa år heller. Ert arbete är så uppskattat och väl känt bland Värmdöborna så jag tror inte de vågar något annat än att låta verksamheten fortsätta!

Annika