torsdag 9 augusti 2007

(m) sumpar ledningen i Sumpan

Idag pratas det om Sumpan. Två lokala moderater har valt att lämna sitt parti till förmån för ett annat, socialdemokraterna. Det innebär att Alliansen inte längre har majoritet i kommunens fullmäktige. De båda moderaterna lägger ut texten kring varför de byter partipolitisk tillhörighet i en debattartikel på Brännpunkt i dagens SvD.

En debatt har redan brutit ut kring fenomenet att enskilda folkvalda sätter sig över väljarnas beslut. Det är en intressant diskussion. Kritikerna utgår från att samtliga väljare "partiväljer" när de lägger sina valsedlar på valdagen. Om så vore har kritikerna fog för sina invändningar. Det tycks aldrig föresväva dem att somliga väljare kanske i första hand lagt sin röst på personer som de enskilda väljarna uppfattat omdömesgilla och goda företrädare för dem själva.

Jag är övertygad om att den svenska valmanskåren rymmer båda kategorierna.

Fullmäktigeledamöterna ansätts för att gå mot folkviljan. Om man hårddrar ett sådant resonemang skulle ett partis ledning kunna bete sig i princip hur som helst utan att det skulle rendera åtgärder som korrigerade det dåliga beteendet.

Vän av ordning kan invända att kritikerna kunde nöja sig med att kort och gott lämna sina platser. Dessa båda herrar har i artikeln i SvD tydliggjort sina motiv för varför de inte väljer den lösningen utan istället byter parti och därmed ändrar maktbalansen i kommunen. De skriver att de byter för att de oroas över en rad sakfrågor och att om de "bara" lämnade sina platser skulle sannolikt den nu utpekade riktningen bli verklighet. De har därför valt att påverka detta. Och sitta kvar i parlamentet men för ett annat parti, vilket leder till att utvecklingen kan hejdas. Jag tror att det finns Sumpanväljare som tycker de gör fel. Jag är lika övertygad om att det finns andra som stödjer de båda männens beslut och känner sig väl företrädda i dem då de agerar utifrån vad de tror är klokast för Sundbybergs utveckling de närmaste åren.

Vill man ha ett utökat inslag av personval kommer detta fenomen, att det inte självklart är personer hårt knutna till partier som utses utan folkvalda som står mer fria från sina partier och som ser väljarna som sina uppdragsgivare snarare än det parti man representerar, att förstärkas. Genom detta minskar partiernas makt. Eftersom det tidigare varit moderaterna som tydligt förfäktat fördelarna med en sådan utveckling är det lite förvånande att kritiken som nu levereras är så besk och ensidig och rimmar illa med den tidigare argumentationen för en utökning av personvalsinslaget.

Inga kommentarer: