torsdag 24 januari 2008

Det drar ihop sig

Imorgon (idag) är det dags för den första skarpa politiska hanteringen av gymnasiefrågan som jag skrivit en del om den senaste veckan. Frågan diskuterades i förra veckan på Grundskolenämnden och kommunstyrelsen. Då avfärdades mycket av det vi sa och farhågorna vi hade. M-ledningen hade en mycket klar bild att det här skulle lösa sig på det sätt man önskade. Värmdö skulle bara fatta beslut om att begära förtur för eleverna på vissa program vid Värmdö gymnasium så skulle vi också få det.

Det har under dagarna som gått inte visat sig vara så enkelt. Det har också visat sig att de argument som anförts kring varför vi hamnat i denna ytterst problematiska situation inte är särskilt trovärdiga.

1. En "obehörig" tjänsteman har gått bakom ryggen på sina politiker och på eget bevåg tecknat avtalet.
Hon har varit tydlig i sina uttalanden till media. Hon säger att hon har agerat på sina politikers uppdrag.

2. Stockholms stad valde att "i sent skede" kräva förtur till sina platser. Därför måste Värmdö också göra det annars skulle effekterna bli för kännbara för Värmdöeleverna.
Henrik Kelfve som är m-ordförande i KSLs utbildningsberedning bemöter uppgiften i en NVP-artikel som publicerades på nätet igår. Ingen som läst den kan uppleva kommunstyrelsens ordförandes beskrivning som särskilt trovärdig.


Hur blir det nu då?På nämnden imorgon föreligger ett förslag som är utskickat. Det går ut på att kommunen ska begära undantag för sp- och nvprogrammen vid Värmdö gymnasium men släppa förturen för de andra gymnasieplatserna kommunen anordnar på Värmdö gymnasium och samtliga platser i Gustavsberg.

OM nämnden skulle besluta enligt förslaget råder alltjämt ett ovisst läge. Nitton andra kommuner måste acceptera detta. Därtill finns ett otal juridiska fallgropar som ändå kan innebära att nämndens beslut inte är något värt.

Det har de senaste dagarna vällt in mail och telefonsamtal från medborgare som är arga så att de kokar. Det är intressant att de som hör av sig inte bara är "direkt drabbade" utan också andra medborgare som så småningom kommer att ha barn i gymnasieålder eller som har haft det. Många är utöver själva sakfrågan också väldigt upprörda över hur informationen (eller bristen på information) gjort situationen ännu mer problematisk.

Så på frågan om hur det blir vågar jag i dagsläget inte tippa. Alltför många oklarheter gör att jag tror det kommer dröja många dagar än, innan någon med säkerhet kan säga vad det är som gäller för niornas val. Ansökningstiden pågår nu och går ut den femtonde februari. Jag har skrivit det förut men det är omöjligt att inte upprepa det, hanteringen av Värmdöborna och demokratin är hårresande. Det är oanständigt.

Mötet imorgon är öppet för allmänheten, kom gärna och lyssna! Även om man som kommunmedborgare inte har möjlighet att delta i sammanträdets diskussion kommer vi att vara flera socialdemokrater där som inte sitter i nämnden och som gärna lyssnar till era synpunkter! Klockan 18 i kommunhuset Skogsbo, plan 2.

Inga kommentarer: