måndag 28 januari 2008

Huddinge säger nej till ändringar i avtalet


Turerna kring gymnasiefrågan går vidare i nya varv.
Torsdagens för elever och föräldrar inte särskilt klargörande beslut i gymnasienämnden (att kommunen tillsammans med KSL ska undersöka möjligheterna till att Värmdö kan få teckna in sig i avtalet med förtur för Värmdöeleverna på nv- och sp-programmen), kanske kan tolkas lättare med det mail vi fått kopia på för kännedom.

Det var alltså så att kommunstyrelsens m-ordförande och kommundirektören i onsdags tillskrev alla kommuner som ingår i samverkansavtalet. Syftet med brevet var såvitt jag förstår att meddela de andra kommunerna Värmdös uppfattning att kommunen inte har skrivit på något avtal trots att det finns en namnunderskrift från en chefsmedarbetare i Värmdö. Därtill ville man efterhöra de andra kommunernas syn på möjligheten att i efterhand få skriva på avtalet men göra undantag för Värmdöeleverna de egna skolornas nv- och sp-program. (Jag kan ha missat något syfte eftersom vi oppositionen inte fått någon kopia på brevet som kommunen sänt iväg).

Svaret fick jag dock som sagt ta del av. Det är sänt från Huddinge kommuns moderata ledning. De skriver:

"Vi har med förvåning tagit del av ert brev angående samverkansavtalet som tecknats mellan 20 kommuner i Stockholms län om gemensam intagning. Vi anser att Värmdö kommun är bundet av samverkansavtalet.

Samverkansavtalet är utformat i enlighet med 5 kapitlet skollagen. Enligt den tolkning som Skolväsendets överklagandenämnd har gjort av skollagen måste ett samverkansavtal vara undertecknat i god tid innan eleverna börjar söka. När avtal har tecknats senast den 31 december året innan eleverna börja ansöka har detta godkänts av överklagandenämnden. I de fall avtal har tecknats vid en senare tidpunkt har eleven fått rätt mot kommunen.

Som varm förespråkare av en gemensam gymnasieregion är det beklagligt alla kommuner inte är med i alla delar.

Även om vi till viss del kan ha förståelse för Värmdös situation kan vi konstatera att ändringar av avtalet kan komma ifråga tidigast för läsåret 2009/2010.


Med vänlig hälsning

Bo Trygg
Kommunstyrelsens ordförande

Daniel Dronjak Nordqvist
Gymnasienämndens ordförande"


Som jag tolkar det innebär det att möjligheterna för Värmdö att finnas med i samverkansavtalet med förtur därmed är stängd. (Alla kommuner i avtalet måste tillstyrka förändringar annars gäller det gamla avtalet, så har det sagts oss). Återstår två dåliga alternativ:
1. Ingå i samverkansavtalet utan förtur för Värmdöeleverna.
2. Stå helt utanför avtalet vilket innebär att Värmdöeleverna har förtur till Värmdös gymnasier men konkurrerar efter ALLA de andra kommunernas elever till dessa kommuners platser.

Vad som tillslut kommer att gälla återstår att se. Vissa kommuner har i media uttalat är Värmdö är bundna utan förtur. Punkt och slut. Det skulle vara en katastrof för våra elever.

Håll utkik här och på vårt partis hemsida. Vi uppdaterar med nyheter kring detta så fort vi vet något nytt.

Inga kommentarer: