onsdag 16 januari 2008

Gemensam gymnasieregion?

Beskeden vi fick på Grundskolenämnden igårkväll var dessvärre inga goda nyheter.

Avtalet sägs ha undertecknats dagarna före jul av en av kommunens tjänstmän som är chef. Hon säger att hon gjort detta med nämndledningens goda minne. Den dåvarande ordföranden har deklarerat att hon inte haft någon aning om detta. Ord står mot ord.

Oavsett vilket är det illavarslande. Kommunen är i nuläget del av en gemensam gymnasieregion tillsammans med 20 andra kommuner. Avtalet innebär att Värmdö kommun frånsäger sig rätten till förtur för sina elever vid det kommunala gymnasiet vid Gullmarsplan.

Nu undersöker kommunen möjligheterna att få ett undantag i avtalet som innebär att Värmdö (i likhet med Stockholm och Ekerö) får ge de egna eleverna förtur till den egna kommunens kommunala skolplatser för vissa utbildningar.

Inga politiska beslut är fattade. Eleverna sitter med sina ansökningshandlingar framför sig just dessa dagar och har inte en aning om vilka villkor och förutsättningar det är som gäller för dem. I S-Ö-K-A-N-D-E S-T-U-N-D.

Jag ringde till intagningskansliet för att fråga om möjligheterna till en bibehållen förtur. De menar att Värmdö inte kan få specialundantag nu efteråt, när avtalet är underskrivet av samtliga tjugo kommuner.

Trots att kommunledningen känt till detta sedan i mitten av föregående vecka har man inte agerat för att bringa klarhet i detta. Först nästa torsdag, dvs. två veckor senare, ska nämnden sammanträda för att fatta någon sorts beslut. Hade jag varit ordförande hade jag kallat in nämnden till dagen efter, så extraordinära är omständigheterna nu. Elever och föräldrar behöver få besked nu - inte i slutet av nästa vecka.

Vi föreslog igår på Grundskolenämnden att initiativ skulle tas så att mötet skulle tidigareläggas. Det röstade m-ledningen ned.

Fortsättning följer, nu börjar Kommunstyrelsen.

Inga kommentarer: