tisdag 15 januari 2008

Förvirring om förtur

Många har hört av sig och frågat hur fasen det kan komma sig att Värmdö kommun skrivit på ett avtal som innebär att värmdöungdomarna inte längre har förtur till vår kommunala gymnasieskola vid Gullmarsplan i Stockholm.

Mitt svar på den frågan är i dagsläget dessvärre:
-Vet ej.

Frågan har inte beslutats i något politiskt organ under hösten, ej heller har diskussioner förts på nämnden sedan december 2006. Trots detta har alltså tydligen Värmdö kommun skrivit på ett avtal den 21 december 2007. På vems uppdrag och hur detta har gått till vet inte jag.

Det framgår av Värmdö gymnasiums hemsida och i informationsbrev som gått till elever och föräldrar i Värmdös niondeklasser att förturen inte längre gäller.

Jag är milt sagt förbryllad. Vid varje tillfälle frågan har diskuterats när jag har varit med har beslut fattats att Värmdö inte vill ingå i en gemensam region med mindre än att vi har kvar vår förtur till Värmdö gymnasium på Gullmarsplan. Inget parti har vid dessa tillfällen aviserat någon annan uppfattning.

Undantaget har varit när enstaka moderater argumenterat kring detta i samband med diskussionerna kring huruvida Värmdö gymnasium borde knoppas av. Se tidigare inlägg här, här, här och här. Den tidigare vice ordföranden i nämnden tyckte det var bra med enbart betygskonkurrens för att sätta större press på eleverna att skaffa bättre betyg i grundskolan. Problemet för de som trots allt skulle hamna på en medelnivå valde han att strunta i, de som skulle få orimligt långa resor på upp till 90 minuter/enkel resa. Detta beskrev lokaltidningen Mitt i Värmdö under hösten.

Nu är vi i situationen att det blir verklighet redan till hösten om inte avtalet rivs upp. Jag och mina s-kollegor kommer att ta upp frågor kring detta redan vid kvällens möte med Grundskolenämnden.
1. Vem har skrivit under avtalet för Värmdö kommuns räkning?
2. På vems uppdrag och med vilket beslut som grund?
3. Varför får olika föräldrar som kontaktar kommunen olika information?
4. Varför har inte Värmdö hållit fast vid sin beslutade ståndpunkt, att Värmdöelevernas förtur till Värmdö gymnasium som kvarstå?
5. Är det rimligt att beslut som radikalt förändrar förutsättningarna för elever/föräldrar fattas mitt under sökperioden när all information och konsultation som givits av skolornas studievägledare under hösten varit grundad på ett helt annat system?

Hanteringen av Värmdöborna och demokratin är hårresande. Vi har under året som gått sett exempel på hur m-ledningen struntar i det elementära för att en demokrati ska fungera, nämligen att beslut fattas först och verkställs sedan. Denna gång handlar det om en fråga som direkt berör och förändrar förutsättningarna för väldigt många medborgare. Det är oanständigt.

Inga kommentarer: