fredag 25 januari 2008

Styrning utan styrning


Det går nog inte att sammanfatta kvällens gymnasienämnd på annat sätt. Styrning utan styrning.

Trots den ena felbedömningen och missen efter den andra så synes det inte finnas så mycket förutsättningar till förbättringar.

Jag vet, jag börjar låta gnällig nu kring den här frågan om gymnasieintagningen. Men den är viktig. Det påverkar väldigt många ungdomar och deras föräldrar. Kvällens beslut, eller snarare det vi inte beslutade visar återigen att m-ledningen inte verkar vilja styra och leda.

Ett fatalt misstag har begåtts. De ansvariga säger att de ingenting visste. Då borde det naturliga vara att man stramar upp styrningen för att säkerställa att man har kontroll över sina frågor. För att åstadkomma det har vi på kvällens möte föreslagit ett antal åtgärder, både i sakfrågor och i formfrågor.

Vi föreslog:
att kommunen skulle ansöka om att liksom Huddinge och Tyresö också ingå i det andra samverkansområdet (Södertörnskommunerna) för att maximera Värmdöungdomarnas handlingsalternativ.
De sa nej.

att frågan om vi ska ingå i samverkansavtalet efter det första året aktivt ska prövas av nämnden innan avtalet automatiskt förlängs.
De sa nej.

att en tidsplan ska tas fram för de olika viktiga besluten under året.
De sa nej.

att en utredning inleds för att utreda ansvaret för det inträffade (och förhoppningsvis kunde förhindra att liknande situationer uppstår).
De sa nej.

att utredningens resultat presenteras för nämnden.
De sa nej.


Så konstigt.

Inga kommentarer: