fredag 13 juni 2008

Förtroendeknäck

Det ser ut som att Irland säger nej till Lissabonfördraget vilket åter sätter EU i gungfly.

Man kan förmoda att deras nej också leder till en förtroendekris som inte bara handlar om själva fördragsinnehållet utan också problematiken i att det enda land som valt att låta sina medborgare folkomrösta säger nej. Det gör det lätt för nej-sidan att odla bilden av en större nejopinion i hela EU än vad som är verklighet och ifrågasätta varför inte folkomröstning genomförs i fler länder.

Nu återstår att se hur plan B ser ut..

Jag sätter en femma på att om förslagets huvudsakliga innehåll överlever och EU hittar ett sätt att lösa Irlands nej så kommer det bildas starka opinioner på olika håll för ytterligare folkomröstningar.

Inga kommentarer: