onsdag 25 juni 2008

Inget vårdnadsbidrag i Värmdö


Andrine skriver om vårdnadsbidraget som nu är en aktuell fråga i många kommuner.

I vår kommun har den inte diskuterats och behandlats politiskt ännu men det aviseras att så skall ske till hösten i dagens SvD. Man kan vrida och vända på frågeställningen om vårdnadsbidraget vara eller icke vara många varv. Det vanligaste borgerliga argumentet för vårdnadsbidraget är att det bidrar till ökad valfrihet. Ja, det kan man nog säga. För en liten klick är det kanske så. Men inte för det stora flertalet. I realiteten har de flesta barnfamiljerna inte möjlighet att leva på vårdnadsbidraget som den ena förälderns inkomst.

Det är emellertid inte det starkaste skälet för mig att vara motståndare till förslaget. Forskning på området visar med önskvärd tydlighet att barns utveckling gynnas av att finnas i förskolan. Det är vansinnigt att ta resurser från den många barnens verksamhet i förskolan för att betala ut vårdnadsbidraget. Sämre kvalitet för de många barnen för att några ska kunna stanna hemma. Det är en konsekvens som inte är okej.

Att det kommer att snedvrida jämställdheten i samhället och minska andelen förvärvsarbetande är ytterligare skäl för mitt motstånd.

Bilden kommer från Västervik.

1 kommentar:

Martin Nilsson sa...

Och samtidigt visar forskningen att det är de barn och de föräldrar som bäst hade behövt förskolans pedagogiska verksamhet som avstår den. Vilket får konsekvenser för språkkunskaper mm.

Vi har haft det i ett par år nu och jag letar fortfarande efter fördelar.

Hoppas du får en bra sommar.