tisdag 26 juni 2007

Debattartikel

Jag har ju i olika sammanhang kommenterat oron över kraftiga nedskärningar som aviserats. Jag och kollegan Amanda Agestav i Kristdemokraterna har skrivit en debattartikel i ämnet. Den publicerades idag i Nacka Värmdö Posten. Trots att vi tillhör olika sidor i politiken delar vi farhågorna för hur det ska bli framöver. Här följer artikeln:

Samarbete för att lösa Värmdös problem

Den ekonomiska situationen i Värmdö är allvarlig. Den stora framtidsutmaningen handlar om att komma tillrätta med såväl historiska ekonomiska försyndelser samt att få kontroll över kostnadsutvecklingen. Det är aldrig försvarbart att driva en kommun med stort ekonomiskt underskott. Det går alltid att hitta syndabockar för att förklara varför det är som det är idag. Vi båda är övertygade om att det inte är någon konstruktiv lösning. Nu gäller det för samtliga politiker och kavla upp ärmarna och börja fokusera på framtiden och dess utmaningar.

Sedan många år har kommunen effektiviserat, dvs. minskat kostnader i de kommunala verksamheterna i förhållande till året före. Just nu pågår som bäst förberedelserna för budgetarbetet inför 2008. Vi, som företrädare både i majoritet och opposition, har olika insyn i detta men är båda bekymrade över att de budgetprocesser vi nu ser inte ianspråktar goda idéer från tjänstemän, politiker och medborgare. Med dagens upplägg riskerar skol- och omsorgsverksamheterna att drabbas. Vi känner stark oro för detta. De svagaste grupperna måste fredas när kommunen nu gör sina ekonomiska prioriteringar.

Det går inte att enbart spara sig ur en ekonomisk kris. Ett sunt tänkande handlar också om att öka kommunens intäkter. Vi har ett antal konkreta förslag till att förbättra den ekonomiska situationen i Värmdö kommun:

1. Förtäta i kommunens tätorter. Vi behöver bli fler medborgare som tillsammans kan bidra till den gemensamma välfärden. Prioritera utbyggnad av bostäder i Hemmesta, Brunn, Gustavsberg och Djurö. En blandad bebyggelse med blandad ägarstruktur tror vi är det mest gynnsamma för kommunen.

2. Förstärk satsningen på Friska Värmdö. Det är kostsamt att ha långtidssjukskrivna medarbetare. De satsningar som gjorts har varit positiva och vi vill fortsätta i den andan.

3. Vi vill skapa ett bättre företagarklimat på Värmdö. Det skall vara enkelt att som företagare få hjälp och stöd man behöver för att driva och utveckla sin verksamhet i kommunen. Att utveckla turistnäringen i kommunen är en viktigt komponent. Värmdö skall vara en attraktiv kommun att vistas i.

4. Förstärk samarbetet med föreningslivet. Samarbetet inom den sociala ekonomin är viktigt och bör utvecklas ännu mer. Projekt som ex klassmorfar och väntjänst inom äldreomsorgen bör uppmuntras. Det skapar delaktighet och ökar kvalitén i verksamheterna.

5. Fortsatt effektivisering av den kommunala förvaltningen. Många samordningsvinster kan göras om tjänstemännens professionalism används.

6. Se över den politiska nämndstrukturen. Det är ex överflödigt med 3 skolnämnder och 2 sociala nämnder. Ett sammanhållet ansvar i varsin nämnd blir mer kostnadseffektivt och innebär många samordningsvinster.

7. Inrätta en framtidskommission bestående av representanter från samtliga politiska partier. Tillsammans kan vi skapa en bra process och tillvarata alla goda idéer för att kommunen skall komma på fötter igen.

Det finns många mer saker som behöver göras men detta är ett steg på vägen. Vi hoppas nu på en fortsatt bra process där vi tillsammans kan komma tillrätta med de ekonomiska utmaningar Värmdö har.

Amanda Agestav (kd)
Annika Andersson (s)

5 kommentarer:

everything but the girl sa...

Jag kommer att tänka på de fina raderna i mången dödsannons:

Far har räckt ut handen, mor har fattat den
På den andra stranden, mötas de igen

Eller kanske på Nietzsches Den Eviga Återkomsten.

Är den vackrare som har de bästa speglarna?

Janne Pettersson sa...

Hur i hela friden fick Värmdö ett jätteunderskott?

Annika Andersson sa...

E: Nej, vackrast är den med tro.

J: Kan skriva ett lika långt svar på den frågan som själva artikeln. I kortform:
1. Befolkningsstrukturen, EXTREMT många barn och ungdomar (befolkningspyramid som Afrika, typ). Kostar mycket pengar - genererar lite intäkter.
Extremt få 50-65-åringar, vilka är pyramidens högvinster för en kommun..
2. Sjukt stor befolkningstillväxt de senaste femton åren. Landets i särklass största. Många, stora investeringar - nya investeringar dyrare än gamla..
3. Kommunen växer "okontrollerat", överallt. Vilket kräver service och infrastruktur. Överallt.
4. Glesbygd - skärgård. Fantastiskt vackert, trevligt och allt det där. Men kostar lite mer. Vi har exempelvis haft en skola igång under detta läsår med tre elever.

Dessa förklaringar tror jag är tämligen okontroversiella och att samtliga politiskt engagerade och verksamma i kommunen skulle vidimera.

Mer politiskt laddat är det när jag menar att man istället för att bibehålla resurser i verksamhet som fungerar bra väljer att också slösa pengar på en omorganisation som både kostar reda pengar och människors tid. Beställar-/utförarsystem som ska införas i Värmdö är inte ekonomiskt klokt. Kommunen är för liten och det skapas "dubbla organisationer" i vissa delar. Onödigt och dumt.
(Särskilt som förebilderna som anges är kommuner som saknar glesbygd och som har tredubbla invånarantalet - typ Nacka, Södertälje, Västerås och Linköping).

Dessutom vill alliansen ett tvåprocentigt överskottsmål. Vad de vill använda det till kan man roa sig med att fundera över men jag skulle inte bli chockad om man önskade sänka skatten.

Nu blev det visst ett långt svar iallafall..


Annika

the artist formerly known as prince sa...

Allians för Värmdö föreskriver en regim (bantningskur på franska) för att ha en buffert för oförutsedda utgifter. Två procent. Så att kommunledningen inte kissar på sig när (1) man plötsligt "upptäcker" nya 80 gamlingar.

Eller (2) när högkonjunkturen ger ungdomar möjlighet att köpa fräckare droger som leder till omhändertaganden som omedelbart belastar socialförvaltningens budget. Som i Värmdö nu, enligt initierade källor.

Två procent som i mariginaler för att amortera.

Två procent som i möjligheten att uppträda värdigt som kommun när intäkterna kanske sjunker.

Två procent som i en kvalitetssignal till allmänheten.

En undersköterska får ut kanske 14 000 kr i näven efter skatt. Två procent för henne är 240 kr i månaden. Anklagar vi henne för för att stoppa i ladorna om hon lägger undan tre hundralappar i månaden?

Jag tror medborgarna vill bo i en kommun där man gör ett resultat på två procent. Och till skillnad från vår undersöterska så får ju inte en kommun stoppa i ladorna. Överskottet används så att säga direkt, om det finns möjlighet till detta. Ekonomichefen har ingen sparbanksbok.

Men visst, om det är ANTINGEN tvåprocentsmål ELLER en värdig skolverksamhet så väljer man kanske skolan.

Men då blir det kallt i byxan, understundom.

Annika Andersson sa...

Och jag tror att människor vill bo i en kommun med basverksamheter som fungerar väl. Med 19 miljoner mindre till grundskolan nästa år kan jag garantera att många kommer uppfatta att så inte är fallet.

OCH, att tro att det inte ligger en skattesänkningsambition med de två procenten, är enligt min uppfattning naivt.

Missförstå mig dock inte. Det är viktigt att ha marginaler och en god ekonomisk hushållning och planering.

Vägen som Alliansen valt kommer dock att leda till större ekonomiska och verksamhetsmässiga bekymmer snarare än mindre. Det beror inte i första hand på att man vill spara. Det beror på hur man väljer att göra det, vilka processer man skapar, hur man erövrar medarbetarna för uppgiften (dvs. inte) och med vilken takt och förutsägbarhet man driver besparingarna.

Det finns inte en enda verksamhet som inte kommer uppfatta det iskallt i brallorna nästa år. Enda stället där resurserna tillåtits vara oförändrade eller öka har varit i den centrala ledningen.