tisdag 5 juni 2007

Konsthall på Hålludden


Dynamisk är han, Björn Jakobson (i förgrunden på bilden), entrepenören och initiativtagaren till den konsthall som planeras på Hålludden.

På kommunstyrelsen ikväll ska vi behandla förslag till detaljplan och exploateringsavtal. Och förhoppningsvis komma ett steg närmare förverkligandet av det som liknats med ett eget Lousiana, en konsthall i naturmiljö. Inramningen blir nästan mytisk, med utblick över Baggens vågor och det pastorala landskapet runtomkring.

Vi har välkomnat Björns vision från början. Särskilt tanken om konstupplevelsen i harmoni med naturlandskapet. Stora ansträningningar har gjorts för att etableringen på Hålludden skulle bli bara konsthall och inget mer. Att naturen i övrigt helt skulle sparas. JM som äger marken har dock villkorat en försäljning av marken med kravet att få bygga 30 småhus. Inledningsvis krävde de rätt till ett väsentligt större antal hus. Efter en förhandling finns nu ett avtal framme som innebär att konsthallen kan uppföras liksom de trettio villorna.

Alla partier i Värmdö utom ett, Moderaterna, är tydliga med att det inte är önskvärt med en exploatering av bostäder i detta område. Ikväll på kommunstyrelsen kommer vi att kräva att det i avtalet regleras att småhusen får uppföras ENDAST sedan konsthallen är på plats. Skälet är att om projektet med konsthallen av någon anledning inte skulle genomföras så ska heller inte området bebyggas med bostäder.

Det villkoret tycks moderaterna motsätta sig om de signaler vi fått i förväg stämmer.

Återigen förefaller moderaternas huvudintresse vara storföretagens snarare än Värmdöbornas.

Hanteringen av Ekbacken, Fågelbro torde avskräcka med tanke på vilken kritik beslutet att bygga där orsakat. I det här fallet, på Hålludden, talar vi om ett helt orört område av vår kommun, i direkt anslutning till havet. Att inte villkora avtalet vore vansinnigt.

Det blir ett spännande möte ikväll. Vill du komma och lyssna är du välkommen. Vi ses i kommunhuset Skogsbo, i stora sammanträdesrummet. Mötet startar klockan 18.00 och detta ärende är bland de första (punkt tre).

4 kommentarer:

Anonym sa...

Finns det ritningar på konsthallen?

Annika Andersson sa...

Hej!
Nej, först måste alla beslut vara fattade för att initivtagarna sen ska gå vidare med att engagera arkitekter för "parallella uppdrag" som det kallas, en tävling där de olika byråerna bidrar med sina alster och så småningom ett alternativ väljs ut.

Jag lovar återkomma!

Annika

Anonym sa...

Hur gick det då?

Annika Andersson sa...

Frågan är inte avgjord ännu. På kommunstyrelsen härom veckan reste inte bara vi utan även centerpartiet som ingår i alliansen, kravet på att området ska fredas från exploatering utöver den konsthall och trettio småhus som har diskuterats. Därtill finns nu formulerat som ett förslag till fullmäktige att småhusen får etableras först när konsthallen har påbörjats. Ett klokt tillägg till avtalet.

Spännande fortsättning följer på fullmäktige imorgon kväll alltså. Jag lovar att det blir fortsatt rapportering här.

Annika