fredag 1 juni 2007

Kent


Nu är årets Thuresson-stipendiat utsedd! Av motiveringen nedan framgår det varför Kent Söderström fått stipendiet, äran och 10 000:-, som Rotary delar ut.

I juryn som bestod av fyra personer, samtliga politiker med hemvist i olika partier, var vi två personer som oberoende av varandra föreslog Kent! De andra två biträdde med glädje förslaget.

Grattis Kent - du är väl värd utnämningen, du och din förening gör fantastiska insatser för barn och unga på Ingarö!

JURYNS MOTIVERING:
"Årets Thuresson-stipendiat är en utomordentligt god inspiratör och organisatör med hjärtat hos idrotten och framför allt dess barn- och ungdomsverksamhet. Med en stor portion elegans och en närmast makalös förmåga att skapa trovärdiga lösningar har han lyckats övertyga olika samarbetspartners också när det sett nästan omöjligt ut.

Tillsammans med andra eldsjälar har han byggt upp en ambitiös idrottsanläggning som blivit en uppskattad tillgång för främst barn och ungdomar på Ingarö och för vår kommun. Utöver anläggningen har han också visat stor kreativitet när det gäller innehåll och marknadsföring. Vad sägs t.ex. om fotbollsläger och konfirmationsundervisning i samma paket?

Genom sina egna omfattande ideella insatser har han inspirerat och underlättat också många andras ideella arbete. Ideella ledare som Kent Söderström spelar en mycket stor roll för hur fritiden och framtiden för många av våra barn ska se ut."

1 kommentar:

Ingaröfan sa...

Bra val - bra motivering!
Heja Kent.