måndag 24 november 2008

Hearing


Ikväll arrangerades en hearing. Det var grundskolenämnden som fick möjlighet att höra rektorernas syn på många viktiga frågor. Ett välkommet möte. Under diskussionerna framkom en svidande kritik över kommunens nya organisation. Rektorerna avlöste varandra med olika perspektiv.

Som oppositionspolitiker hade man kanske kunnat jubla och slå ihop händerna av förtjusning över ens politiska motståndares fiasko. Men det är alls inte vad jag känner för. Istället är jag bedrövad över två förlorade år, tappade sugar och förlorade lustar.

Samtidigt tänker jag att vi måste hjälpas åt nu. Spotta i nävarna och kavla upp ärmarna. Det är vi skyldiga barnen och ungdomarna som nu kommer i kläm.

Några aktuella konkreta frågor fäste rektorerna vår uppmärksamhet på. Villkoren för resursskolan. Stödenhetens framtid. Och behovet av tydliggöranden av de olika roller som den ansvariga nämnden respektive det sk. produktionsutskottet (dvs. den politiska styrfunktionen för kommunens egen produktion) har. Jag hoppas att m-styret ser en gyllene chans till revansch. Att frågorna förs upp på bordet på ett konstruktivt sätt så att vi, i dialog med de som kan verksamheten bäst - företrädarna för skolan, kan diskutera fram bästa tänkbara lösning.

Kvällens diskussion får varningsklockorna att tjuta. Det förslag som nu diskuteras mellan (m)ajoriteten och tjänstemännen är uppenbarligen inte några fullträffar om man ska tolka vittnesmålen denna afton. I detta sammanhang var det svårt för oss att medverka/bidra. Vi har inte fått någon information alls.

Tidigare på eftermiddagen satt jag med på framtids- och klimatberedningens möte. Det var trevligt och inspirerande. En generös atmosfär där alla konstruktivt medverkade. Det vore en dröm om nämndsarbetet kunde fungera på motsvarande sätt.

(Bilden har jag lånat från min gamla skola - Ekedalsskolan. Jag gick i Gröna skolan som ettagluttare!).

Inga kommentarer: