fredag 8 februari 2008

Anna ringde


och hade funderingar som jag tyckte hade en poäng.
-Om jag hade haft min blogg kvar, så hade jag skrivit en drapa, sa hon.
-Du kan få låna plats i min, sa jag.

Såhär skriver hon:

"Lite ”Wag the dog” – känsla får jag allt när jag tar del av alliansens utspel att väntetiderna på bygglov kapats. Missförstå mig inte! Det är suveränt för sökande att få en minskad väntetid, absolut, men det är några saker som faktiskt komplicerar till den annars så enkla och goda nyheten.

T ex att man inte räknat med alla ärenden. Tydligen har man uteslutit de ärenden som ligger på en särskild handläggare som specialiserat sig på ”krångliga” och ofta tidsödande ärenden...

T ex kvalitén på besluten. Kvaliteten på handläggarnas underlag har jag inga synpunkter på, tvärtom de gör ett toppenjobb, men besluten som fattas av den politiska majoriteten visar stor okunskap om ganska grundläggande legala krav, t ex. i strandskyddsfrågor.

Och slutligen, min känsla av ”Wag the dog”-filmen. Filmens amerikanske president hamnar i blåsväder p.g.a en sexskandal. Hollywoods främsta producenter anlitas för att se till så att skandalen hamnar i skymundan. Metoden blir att fejka att USA har blivit indraget i ett krig.


I Värmdö blir motsvarande förhållande att skicka ut positiva nyheter, ”bygglovtiderna har sänkts”, för att lite ta udden av den politiska majoritetens fiasko i hanteringen av gymnasiefrågan..."

Anna Hellgren Westerlund, gruppledare (s) i Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden

5 kommentarer:

munich re sa...

Det är därför vi har journalister, för att sanningen ska fram?

Det är väl självklart att det ligger en hund begraven i detta.

I am digging for fire..

Anonym sa...

Mmm... Den var bra om det är som du säger, att statistiken man skapat rubriker med inte är med sanningen överensstämmande. Men det du skriver indikerar dock att det inte är hela förklaringen till minskningen? Är det inte så att de borgerliga faktiskt gör det lite enklare för oss som har anledning att söka bygglov?


/Bygglovsförenklaren

Anna Hellgren Westerlund sa...

Oavsett vilken partitillhörighet man tillhör vill man förstås göra det enklare att söka bygglov, där det är okontroversiellt. Den process som byggkontoret gått/går igenom och som resulterar i kortare tider är en process kontoret skulle gått igenom oavsett politiskt styre, handlar mer om arbetsprocesser än politisk ledning.

Det jag vill sätta frågetecken kring är varför man väljer att gå ut med detta nu? Då undersökningen slutfördes i oktober förra året... Varför väljer man att inte redovisa alla ärenden?
Och slutligen anser jag att den nuvarande majoriteten inte värnar det perspektiv en dylik nämnd är satt att värna nämligen det allmänna perspektivet. Detta leder vid varje nämndmöte till att idag obebyggda, allmänt tillgängliga och ofta strandskyddade områden privatiseras.

Monoline sa...

Varför inte se det som ett utslag av intelligens från Alliansens sida?; ungefär som när pappan - och/eller - mamman - distraherar det gråtande barnet med någon detalj, som får barnet att må bättre, föräldrarna toppen och omgivningen gladare?

Typ.

Annika Andersson sa...

Sanningen. Det är ett intressant begrepp. Många gånger kan den ju vara mångfasetterad.

Enklare bygglovsansökningar och snabbare processer är det såklart givet bra sålänge det inte går ut över kvaliteten i de fattade besluten. Och uppfattningen om vad som är god kvalitet i fattade beslut är också, många gånger, mångfasetterat.

Alliansbebisen blev nog lite gladare för en stund iallafall.. :-)


A