tisdag 12 februari 2008

Värmdö får IG


två gånger samma dag.

Senaste dygnet har två intressanta undersökningar presenterats.

Den första frågan handlar om lärartätheten i Sveriges skolor. Skolverket har låtit sammanställa utvecklingen och glädjande i sammanhanget är att det för Sverige som helhet blivit fler lärare i skolorna.

Jag tror det är en avgörande fråga om Sverige långsiktigt ska kunna hävda sig på den internationella marknaden. Utbildning är den enskilt viktigaste faktorn om vi vill vara konkurrenskraftiga och ge våra medborgare maximal möjlighet att lyckas i livet.

Desto mer oroväckande att Värmdö i denna sammanställning halkat ned många, många placeringar i kommunrankingen. Nästan ända ned till botten. Näst sist. I landet. Hoppas att redovisningen får larmklockorna att ringa hos alliansens politiker när vi nu snart går in i budgetarbetet inför nästa år. Att fullfölja de aviserade besparingarna på 15 miljoner kronor i en situation där nämnden förra året gjorde ett underskott på 20 miljoner och dessutom har näst sämst lärartäthet i landet är inte en seriös och ansvarstagande politik. Fullfölj istället det som var era vallöften, nämligen att tillföra skolan 40 miljoner kronor.

Läs sammanställningen på riksnivå här och på regional nivå här.

Samma trista placering, 289:e av 290 platser, innehar vi i den ranking som Forum för småföretagsforskning idag presenterar. Klicka in till deras undersökning via denna länk och scrolla ned till rubriken "FSF publicerar nytt index över det kommunala småföretagarklimatet 2007".

Nästan lika viktigt som det är med utbildning är frågan om företagsklimatet. Entrepenörsanda och goda företagarvillkor är hörnstenar i ett framtida framgångsrikt samhälle. Även i denna fråga borde dagens presenterade resultat mana till eftertanke hos den styrande m-ledningen. Man har ett heltidskommunalråd som har ansvar för båda de ovanstående frågorna, nu måste han tillsammans med sina alliansbröder och systrar ta dessa signaler på allvar och lägga förslag för att förbättra Värmdö. Vi kommer dra vårt strå till stacken med förslag framöver, på båda områdena.

2 kommentarer:

ebner sa...

Det vore intressant att se denna fråga i ett makroperspektiv; hänger lärartätheten, framtida betygssnitt osv, ihop med nödvändigheten av förtur till de kommunala gymnasierna, alternativt kan en reform (slopad förtur) vara ett smart drag för att korrigera lärartätheten.

Kan någon se ett mönster, en metod, där jag bara ser indicier?

Annika Andersson sa...

Jag ska rita hela mönstret för dig, som jag ser det. Återkommer i ett alldeles eget inlägg kring detta!