måndag 25 februari 2008

Nackas besked

.. är att de röstat nej till tilläggsavtalet.

Jag tycker hela agerandet är ytterst märkligt. Vill du fördjupa dig i varför, läs inlägget från tidigare idag eller kika på ABC-nytt från i fredags, där både Nackas Erik Langby och jag kommenterar frågan (andra inslaget i sändningen).

Ett annat alternativ är att läsa om hur Nacka Värmdö Posten rapporterar om saken. Av artikeln framgår att det skulle vara möjligt för Värmdö att teckna tilläggsavtal med andra kommuner även om Nacka nu säger nej. Ändå står det på följande sätt i de handlingar som tillsänts kommunerna:

"För att möjliggöra korrekt information till de elever som nu söker till gymnasiet inför omvalsperioden krävs att samtliga berörda kommuner fattar beslut om att godkänna föreslaget tilläggsavtal senaste den 28 februari 2008." (Min fetning).

Handlingen är daterad den 14/2 och är utskickad av KSLs kansli. Längst ned i vänstra hörnet pryds brevet av ordförandens högerlutade namnunderskrift. Erik Langby.

Inga kommentarer: