måndag 11 februari 2008

Gymnasievalet igen


Det blir en intensiv politisk vecka.


Måndag - grundskolenämnd
Tisdag - gymnasienämnd
Onsdag - förskolenämnd
Torsdag - kommunfullmäktige


Den allt överskuggande frågan är alltjämt den som handlar om med vilka regler våra elever ska göra sina gymnasieval. Trodde i mitten av förra veckan att kommunledningen satt ned fötterna kring sin strategi men fick sent i fredags klart för mig att man återigen bytt spår. För vilken gång i ordningen håller jag inte längre räkningen på.

Som jag förstår det kommer det att under dagen idag utarbetas någon form av skrivelse och inriktning som man avser föreslå gymnasienämnden att ställa sig bakom. Förra gången fick vi materialet redan en vecka i förväg. Å andra sidan ändrade sig den politiska m-ledningen minutrarna innan mötet skulle starta. Trots att man tillgripit den annorlunda ordningen att på hemsidan låta den politiska ledningen i förväg tala om hur de skulle rösta i ärendet. Nu blev det inte som man sa.

Denna gång lär väl inte skrivelsen vara färdig mer än något dussintal timmar innan frågan ska behandlas, så risken för den problematiken borde vara mindre den här veckan.

M-ledningens nya linje kan kort sammanfattas: Kommunen fortsätter spela högt med våra ungdomars gymnasieutbildning. Alltjämt finns en stor risk att Värmdöeleverna inte får förtur till vårt eget gymnasium vid Gullmarsplan med långa resor till annan skola som följd.

Utvecklar hur förslaget är tänkt att se ut och varför jag menar att det är en så riskfylld strategi i kommande inlägg.

Inga kommentarer: