fredag 12 oktober 2007

De huvudlösa besluten tar inte slut


Nej, de fortsätter i oförminskad omfattning.

I tisdags till exempel:
Grundskolenämnden behandlade budgeten för nästa år.

Förslag: Spara 19 miljoner kronor
Svårt. Det konstateras att det är svårt.
Därför beslutades att vi ska spara på lokalkostnader.

1. Trots att inga idéer finns kring hur. Minska lite här och där? Stänga någon enhet? Hur ser beläggningen/kapaciteten ut?

2. Trots att lokalkostnaderna pressats ned den senaste femårsperioden från att ha legat ca tvåtusen kronor/elev över länsgenomsnittet till att nu ligga en bra bit mer än tusenlappen under/elev..

3. Trots att det inte finns några som helst rutiner för hur en skola som vill avstå lokaler (för att minska sina hyreskostnader) ska gå till väga. Kan man säga upp en korridor? Ett kapprum? Ett klassrum? Två klassrum? Vad är "avställningsbara ytor"?

4. På vems lott faller det att skaffa alternativhyresgäster för att skaffa nya hyresintäkter? Rektorns? Förvaltningen centralt? Fastighetsbolaget som äger byggnaderna? Isåfall, vem där?

5. Trots att hyreskostnaderna i år pekar på ett årsunderskott på ca 5,5 miljoner kronor och inga förslag presenterats ännu (idag är det den 12 oktober) för att komma i balans detta år.

6. Trots att en de av majoriteten mest prioriterade frågorna är de byggprojekt som är på gång (Viks skola). Det leder till nya hyreskostnader som vi inte får några nya pengar till. Ingen kapacitetsökning för fler elever, men väl en hyresökning med ca 8 miljoner kronor. Som ska finansieras med gamla pengar.

TROTS allt detta uppfattar majoriteten det möjligt att spara ytterligare fyra miljoner kronor. Med start om två och en halv månad...

Förvaltningen föreslog i våras åtgärder de bedömde realistiska för att klara besparingarna. De behandlades över huvud inte. Nu har vi däremot behandlat en sparidé utan något som helst underlag mer än de uttalade orden: Det borde gå.

Inga kommentarer: