måndag 1 oktober 2007

Klass


Tycker du att frågor om klass är intressant? Gillade du SvTs "Upp till kamp"?

Ett litet läsekit om du vill..
1. Och dom som inte har - Majgull Axelsson
2. Klass? Är du fin nog - Anneli Jordahl
3. Överklass - Susanna Popova

Samtliga tre är antologier. Upplevelsen av var och en av böckerna fördjupas när man lägger till nästa och nästa. Plötsligt tornar en tydlig bild upp sig. En bild av hur olika perspektiven kan vara. En bild av klassernas olika förutsättningar och villkor.

Samtidigt som skillnaderna lyser en i ögonen framträder också något annat. Bilden av hur de flesta som porträtteras upplever omvärldens uppfattning av klassen de tillhör som orättvist negativ. Oavsett vilken klass man tillhör. Det var kanske inte oväntat men ändå intressant.

Inga kommentarer: