tisdag 2 oktober 2007

Årets bottennapp, nr 2B

Förra bottennappet handlade om politiker som ville ha valfrihet på sina egna villkor, som i det fallet, en HELT privat friskola istället för den samarbetsmodell som föräldrarna och de båda friskolorna ville ha.

Samma politiker vill i en annan fråga privatisera med argumentet mer valfrihet. Trots att ett privatiserat Värmdö gymnasium leder till MINDRE valfrihet för sjuttio procent av de Värmdöelever som vill gå där.

Längre och dyrare. I valfrihetens namn.

Inga kommentarer: