torsdag 25 oktober 2007

Sorglig m-uppvisning

Igårkväll var det fullmäktigedebatt.

Jag gillar flera av de aktiva moderaterna i vår kommun. Ett par av de som har ansvarsfulla uppdrag hyser jag respekt för. De är seriösa och sjysta. Sen finns det några undantag. Dessvärre är deras ledande företrädare det största.

Har funderat på hur denna plats för tyckande bör användas. Personangrepp, skvaller och skitsnack har jag försökt att väkta mot, båda i mina egna inlägg och genom att hålla koll på de kommentarer som andra ger.

I detta inlägg balanserar jag på slak lina. Jag är nämligen upprörd över hur vår kommunstyrelseordförande ser på makt och demokratifrågor och hur han uppenbart dribblar med etablerade spelregler för umgänget i politiska församlingar. Därför skriver jag nu att han beter sig antidemokratiskt istället för att anklaga honom för att vara antidemokrat även om jag i mitt stilla sinne undrar vad han faktiskt har för värderingar.

Igårkväll firade inte det demokratiska arbetet några triumfer. Rävspel och taktik verkade vara drivkrafterna framför andra.

Han, m-ledaren, tyckte inte att det behövs politiska beslut för initiativet att ge ut en skrytbilaga i DN och Nacka Värmdö Posten för stora belopp. Detta har tjänstemännen hittat på, säger han iskallt och konstaterar vidare att de inte ankommer på honom att ha synpunkter på företeelsen, bilagan, för då skulle det innebära censur.. Eeehh, va?

Hans kollega i Nacka, Langby (m), värderade frågan uppenbarligen helt annorlunda för där har frågan både varit föremål för ett politiskt beslut och underhandsdiskussioner om innehåll. Här skyller man på tjänstemännen och kör maktfullkomlighetsspåret. Jag hoppas revisorerna granskar detta särskilt. Hanteringen är helt regelstridig OCH omoralisk. (Att bilagan dessutom i hög utsträckning innehåller kontroversiella synpunkter som inte behandlats i något politiskt organ gör det ännu mer klandervärt, bilagan liknar mer ett reklamblad för moderaterna än en saklig produkt som är ämnat att informera kommunmedborgarna om fattade beslut. Men det är en annan visa).

När underlagen till årets i särklass mest omfattande och genomgripande fråga (nya styrsystem för kommunen) visar sig vara ofullständiga begär folkpartiledaren bordläggning av frågan innan diskussionen hunnit starta. Vi ställer kontrollfrågan, att när vi då ska behandla och diskutera frågan för första gången vid nästa mötestillfälle så kvarstår vår minoritetsrätt? Nja, det tycker nog inte han. M-ledaren alltså. Kuppartad hantering om han vidhåller sin linje.

Vi fick också uppleva hur han lägger sig i voteringsordningen en bit in i omröstningen trots att ordföranden föreslagit och fått accept för en annan voteringsordning. Det var inte första gången och han har genom sitt återkommande intervenerade fullständigt underminerat fullmäktiges ordförandes status i församlingen.

Maktfullkomlighet. Ingen respekt för de folkvalda i kommunens högsta beslutande församling. Och en cynisk inställning till hur demokratiskt arbete utövas. Det summerar upplevelsen igår. Jag var bedrövad när jag gick hem. Idag är jag mest förbannad.

Tycker verkligen de andra moderaterna att det känns okej att deras ledare agerar så självsvåldigt gång efter annan? Om inte, kan ingen ta ett snack med honom?

Inga kommentarer: