torsdag 9 oktober 2008

Hur gick det på kommunstyrelsen igår?


Det gick bra.

När det gäller fabriksfrågan har äntligen kommunledningen vaknat (efter mkt mediauppmärksamhet). En tidsplan är nu, efter de diskussioner vi initierat, antagen. Den anger ramarna för det som nu måste ske. Och alla är ense att det gärna får ÄNNU fortare än vad planen anger.

Det är min starka förhoppning att gårdagens diskussion kan vara en början på att återupprätta goda relationer mellan fabriken och kommunen. Och, framför allt, att detta möjliggör fabrikens flytt inom kommunen, att arbetsplatserna säkerställs och att området där gamla fabriken legat kan utvecklas till något riktigt spännande!

Längre referat från mötet kommer imorgon!

(Bilden är tekniska muséets).

Inga kommentarer: