måndag 10 september 2007

Värmdöbor dubbla förlorare

Svenska Dagbladet har gjort en genomgång av länskommunernas planer på skattesats nästa år.

Ett antal borgerliga planerar en sänkning, Täby och Nacka till exempel. De fyra med socialdemokratiskt styre avser hålla sin skattesats oförändrad.

För Värmdös vidkommande säger ko(m)munstyrelseordföranden som citeras, att en skattehöjning inte är aktuell. Man vill jobba med att sänka kostnaderna. Värmdö kommer att ta ledningen i skatteligan i länet när Norrtälje sänker sin kommunalskatt. Under vår tid lämnade vi den topplaceringen när (s)amarbete för Värmdö förra mandatperioden sänkte skatten.


Trots att kommunen ska spara 50 miljoner kronor ska det alltså inte bli någon skillnad i plånboken för Värmdöborna. Men de kommer att få sämre skola, vård och service. De kan vi vara helt säkra på. Tyvärr.

Inga kommentarer: