tisdag 18 september 2007

Årets bottennapp, nr 5


Ett av mandatperiodens fyra år har gått.

Alla medier ägnar sig åt att analysera vad året inneburit.

Vid en summering av vad m-ledningen i Värmdö uträttat finns det inte mycket att glädjas över, tyvärr.

Jag har listat de fem värsta bottennappen. Redovisningen börjar bakifrån:


5. Inga besked till Gustavsbergs fabriker
Redan i december förra året bjöds företrädare för samtliga politiska partier in och fick fabrikens problematik presenterad för sig.

Den tyska koncernledningen har att välja mellan två ting; antingen bygga ut kapaciteten för produktionen här i Gustavsberg eller förlägga tillverkningen utomlands, Östeuropa eller Asien.

Till vår stora glädje är deras förstahandsalternativ att vilja vara kvar i kommunen och expandera här. Det kräver emellertid en ny fabrik som optimerar produktionen. I denna fråga har fabriksledningen varit kreativ.

Man har som förslag att bygga PÅ den gamla porslinstippen som ligger nära motorvägen ett par kilometer från den befintliga anläggningen. För att lösa finansieringen för detta vill man bygga bostäder i och kring den nuvarande fabriken. Lösningen innebär en klok förtätning i Gustavsberg där det finns infrastruktur och skolkapacitet.

Dessutom tar man vid bygget av den nya moderna anläggningen hand om miljöbekymmer som finns i den gamla tippen. En tydlig vinnarvinnar-lösning där kommunen kan medverka till att säkerställa arbetsplatser i en ultramodern anläggning samtidigt som miljön är vinnare.

För att detta ska kunna bli verklighet krävs besked och beslut från kommunens sida och att frågan prioriteras i det detaljplanearbete som bedrivs.

Inga tydliga besked har levererats från kommunledningen till företrädare för fabriken sedan december förra året och vid en seminariegenomgång av hur arbetet med utvecklingen av Gustavsbergs centrala delar är prioriterat ligger fabriksfrågan många år bort i tiden. Vid det tillfället var både Kommunstyrelsen och Samhällstekniska nämnden inbjudna för att diskutera. Inte heller där tydliggjorde m-ledningen någon annan inställning till prioriteringarna utöver det som tjänstemännen redovisat.

Som jag tolkat det tar kommunen därmed en stor risk för att hela fabrikstillverkningen flyttar utomlands. Behoven av ökad produktionskapacitet är akuta och ett så stort multinationellt företag som i detta fallet lär inte sitta med armarna i kors och vänta. Vill inte kommunen agera snabbare än en snigel söker de sig någon annanstans. Och Gustavsberg förlorar många arbetsplatser. Framför allt, Gustavsberg och Värmdö förlorar mycket av det som är kommunens identitet och själ.

3 kommentarer:

pianolärarinnan sa...

Ja, det är alltför passivt.

Janne Pettersson sa...

Skälet till att kommunen inte gör eller säger någonting är nog att tyskarna redan bestämt sig för att flytta tillverkningen utomlands. Trist, men alltför sannolikt.

Annika sa...

Men i det här fallet VET jag att en fortsatt produktion i Berget är den lösning som företaget vill ha, även tyskarna högst upp i ledningen.

Däremot lär väl inte deras tålamod vara oändligt, och DET oroar mig.

Jag blir så förbannad när jag tänker på med vilken nonchalans frågan hanteras "på andra sidan".

Vi får se hur det blir.

A