onsdag 19 september 2007

Årets bottennapp, nr 4A


4 A Maktfullkomlighet

Mandatperioden inleddes med aviseringar om en helt ny organisation för såväl det politiska arbetet som för tjänstemannen. Därpå dröjde det lång tid innan mer specificerade besked gavs kring vad det skulle bli för politisk organisation.

Nomineringsarbetet (där vi i respektive parti utser vem som ska erhålla vilket uppdrag) brukar normalt ges ca tre månader. Denna gång fick ett par veckor på oss.

-"Vet inte ni hur det ska bli", sa en gammal nämndkollega när jag lite frustrerat började undra vad de höll på med efter att veckorna gått och inga besked levererats.
-"Vad konstigt, vi är snart klara med vårt nomineringsarbete".

Hmm. Och när vi sen, sent omsider fick besked, innehöll de mer än en provokation.

Före valet hade vi ingått en överenskommelse om den kommande mandatperiodens ekonomiska villkor. Samtliga partier var överens om att sänka kostnaderna för den politiska organisationen med tio procent.

Beskeden vi fick var att vi på oppositionssidan skulle få sänkta ersättningar med 48%. Majoriteten däremot, låg på kvar på i princip samma nivå som tidigare, -2%.

Dessutom valde man att införa 8-nämnder. Det innebär att Värmdö kommun frångår den princip som är bruklig i andra kommuner (och vår egen sen tidigare), med ett udda antal ledamöter i nämnder och styrelser. Att valet föll på just åtta visade sig vara långt ifrån en tillfällighet. Det innebar nämligen att de små partierna i opposition inte skulle få några platser. Alls. Om inte det stora oppositionspartiet (s) i sin barmhärtighet valde att skänka platser ur sin kvot.

Smart? Eller odemokratiskt?

Döm själv.

Det blev en våldsam konflikt på fullmäktige som skulle tillsätta de nya förtroendemännen. Sent på natten fick, som vi uppfattade det, några av "gräsrötterna" i majoriteten nog. De ville inte stå för dessa dumheter.

Mötet avbröts för förhandlingar och så småningom nåddes en lösning som innebar att den djupt sällsynta lösningen med ett jämnt antal personer visserligen kvarstod MEN att majoriteten avstod den proporttionella andel som var småpartiernas. Vi gjorde likaledes och miljöpartiet och vänstern fick därmed varsin plats i alla nämnder. Därtill beslutades att denna lösning var ett-årig.

Förslaget till nya ersättningsnivåer justerades något efter intensiva påtryckningar. Det blev oppositionen som fick stå för lejonparten av nedskärningen som blev, men en viss ökning lyckades vi iallafall utverka.

(Skulle man göra en ny sammanställning nu skulle vi antagligen närma oss nivåskillnaderna från ursprungsförslaget.

Varför?

För att majoriteten efter överenskommelsen tillsatt nya bolagsstyrelser med personer som uppbär arvoden. Oppositionsresurser för dessa områden har de emellertid struntat i).

Och så har vi det här med omorganisationen på tjänstemannasidan.. Jag återkommer med det i ett "4B-inlägg". Imorrn!

1 kommentar:

Håkan sa...

Odemokratiskt.

Kalixsossar och Värmdömoderater tycks vara samma skrot och korn. Maktfullkomligt är ordet.

Protesterar inte småpartierna?