torsdag 20 september 2007

Årets bottennapp, nr 4B

Organisationskaoset
Knappt hade m-ledningen tillträtt förrän det skulle beslutas om en ny organisation. Kommunstyrelsen extrainkallades till ett möte två veckor in på den nya mandatperioden för att besluta i frågan. Mötet ställdes in.

Men två veckor senare var det dags. Beslutet togs. Lite yrvaket insåg vi att de inte tänkte låta frågan tas till kommunens parlament. Anmärkningsvärt med tanke på att förändringen omfattar i princip varenda verksamhet i kommunen. Nämnderna fick inte yttra sig. Inga samråd hölls heller.

Det fanns fler än vi som tyckte det var märkligt, lagstridigt och synnerligen klandervärt. En av de tidigare toppmoderaterna blev så upprörd att hon överklagade beslutet till Länsrätten. För att stävja maktfullkomligheten i sitt eget parti som hon sa till lokaltidningen.

Nu började den riktiga cirkusen.

Istället för att backa bandet och göra om, föra frågan till fullmäktige för ett beslut, så startade man omorganisationen utan beslut.

Kommunstyrelsens ordförande blockerade behandlingen av det yttrande till Länsrätten som kommunen skulle lämna som svar på överklagandet. Han svarade på egen hand, trots att ordinarie möten kunde behandlat frågan innan svaret skulle vara inskickat.

Konsulter engagerades för att ordna "köp-säljsystem". Rutor ritades och arbetsplatser bytte position. Beslutsunderlagen till våra sammanträden med nämnder och styrelser blev tunnare och tunnare. Medarbetarna hade fullt upp med annat. Bland annat att bråka om vem som ska sitta var och göra vad. Månaderna gick.

Efter sommaren skulle nya organisationen sättas i sjön. Fortfarande ingen politisk behandling i fullmäktige. När jag återvände efter semestern satt nya konsulter och ritade rutor och medarbetare flyttade runt, ännu än gång.

När hanteringen kritiseras har genmälet från somliga varit att detta hör till en omorganisering.

Jag håller inte med.

Eftersom man inte var klar med hur man ville ha det innan man började skjutsa runt folk i karusellen fick man dussintals med nya, onödiga problem på halsen under resans gång.


Låt mig ta en parallell. I Stockholms stad vann moderaterna också. Det blev där, liksom här, ett majorietetsskifte. De ämnar göra samma sak som här; stora förändringar.

DÄR: politikerna lämnar ett dokument som anger den politiska viljeriktningen. Ger tjänstemännen ett år på sig att utreda, diskutera och förankra en ny organisation för att så smidigt som möjligt kunna möta den politiska viljeriktningen. Många medarbetare inkluderas i arbetet. När den nya organisationen sjösätts om några månader är de flesta med på båten och känner sig dessutom värdefulla, ianspråktagna som de blivit.

HÄR: En liten, handfull personer (varav flera är externa konsulter) involveras i arbetet med att ta fram förslag till ny organisation. I cirklarna utanför är kunskapen ytterst knapp. Helhetsgreppet har endast några få.

Omorganisationen börjar genomföras innan alla delar är klarlagda var de hör hemma och hur gränssnitten ska se ut. De flesta känner sig förvirrade och arga. Dels över att inte veta det elementära, sin egen plats och varför de hamnat där. Eller hur helheten är tänkt att fungera. De känner sig alls inte ianspråktagna.

Härom dagen kritiserade jag hanteringen av omorganisationen på ett budgetmöte. I ett genmäle sa någon efteråt att "det kanske inte var så bra i våras, men nu var det frid och fröjd, alla visste var de hörde "hemma" och hade funnit sig tillrätta". Då undrar jag vilken planet de befinner sig på. Och vilken planet de tror att jag befinner mig på.

Senast i fredags torkade jag bokstavligen tårarna på en förtvivlad medarbetare. Dagen före det hörde jag en annan utgjuta sig över skandalen att det alltjämt finns kollegor som inte ens vet vilken avdelning de hör till, eller andra som får sitta och göra nonsensuppgifter i väntan på något besked.

Flera duktiga och viktiga medarbetare har redan sagt upp sig. Jag vet att många andra söker nya jobb för att komma härifrån. Det är riktigt illa. Men värre ändå är att man låtsas som att det regnar. "Inga problem, det går enligt plan".

På moderaternas hemsida står det att läsa:
"Vi anklagas ibland för att ha genomdrivit en omorganisation av kommunen som kostar pengar, skapar oreda och "gör att man måste spara på barn och gamla" (som några i oppositionen på ett, självklart, politiskt sätt uttrycker det).

Är det så?

Nja, snarare tvärtom. Den nya organisationen är synnerligen väl anpassad för att skapa effektivitet och kostnadsminskningar"..


Nej. Den nya organisationen är inte synnerligen väl anpassad för att skapa effektivitet och kostnadsminskningar. Den kanske kan komma att bli det i framtiden. Men just nu är den inte det.

Isåfall skulle vi inte ha budgetberedningar utan underlag. Vi skulle inte möta ledsna medarbetare och vi borde ha fått den redovisning i kommunstyrelsen kring nya organisationen och dess kostnader som vi bett om i över ett halvår.

Jag tror att det (m)an ville åstadkomma hade kunnat uppnås utan att leka hela havet stormar med alla anställda. Men det är vad jag tror. Vad jag vet är att hanteringen varit under all kritik. Det tror jag att de också, med handen på hjärtat, vet.

Inga kommentarer: