torsdag 13 september 2007

Tuben till Gurra?


Tub? Tåg? Buss? Spårbil?!

Hur ska Värmdöborna resa kollektivt i framtiden? SL utreder som bäst frågan. Man kikar på olika lösningar.

Tunnelbanan verkar vara utredarnas favorit. I det mest långtgående scenariet skulle det dras tunnelbaneräls ända till Gustavsberg. En resa från Slussen till Gustavsberg beräknas ta 22 minuter.

Fördelarna är, enligt de som kan det, kapaciteten. Tunnelbanan sväljer väsentligt större antal resande än de andra alternativen. I gengäld är kostnaderna för att "dra tunnelbana" skyhöga i jämförelse med snabbspårväg, automatbana eller busstrafik (man undersöker särskilda högkapacitetsbussar - en sorts långlånga bussar som endast kör på motortrafikleder). Anläggningstiden är också väsentligt längre för tunnelbana än för de andra lösningarna på grund av de omfattande sprängningsarbeten som måste till.


Spårbilslösningen tycks inte alls falla utredarna på läppen. Skrivningarna i utredningen är kryddade med skepsis och reser många frågetecken. Det är i vissa lägen svårt att veta om motståndet är sakligt grundat eller om det bygger på fördomar för att det är ett nytt och okänt transportmedel.

Det är synd att oklarheterna inte penetreras bättre.

Skulle detta vara en transportform för framtidens samhälle finns miljarder att spara i nyanläggningskostnader. Jag är också tilltalad av flexibiliteten. Man kan relativt enkelt ändra sträckning för ett spårbilssystem, till skillnad från en tunnelbanedragning. Hoppas det görs ett seriöst utredningsarbete separat kring just detta transportmedel.

Enligt utredningen skulle resan Gustavsberg-Stockholm ta 28 minuter med spårbil.

Det är när jag når slutet av utredningen som jag verkligen studsar till. Utredningen är baserad på en beräknad befolkningsökning. En STOOR ökning.. Hypotesen är att Värmdöborna ska ha blivit 66 638 stycken till antalet år 2030. Nästan dubbelt så många invånare i kommunen om tjugotvå år. Vill vi verkligen det?


Jag är ingen motståndare till att kommunen växer. Men att vi skulle växa med närmare 1400 personer varje år, tjugotvå år framåt - det är för mycket!!

Måndagen den 1 oktober kommer oppositionslandstingsrådet Lars Dahlberg, som ansvarar för trafikfrågor, till vårt medlemsmöte. Då ska vi diskutera det här. Lars är klok och kunnig i dessa frågor. Om du är nyfiken - kom och var med! Läs mer om mötet på vår hemsida veckan innan!

Inga kommentarer: