torsdag 31 maj 2007

Att rösta mot sig själv


För några veckor sedan beslutade en knapp majoritet i fullmäktige att tillåta exploatering i Ekbacken på Fågelbro. Ett kontroversiellt beslut som föranlett starkt motstånd från både närboende och miljöengagerade. Och från oss.

Beslutet överklagades av närboende på ett flertal grunder och igårkväll skulle kommunstyrelsen behandla sin syn på överklagandena i utlåtanden till Länsrätten. Då inträffade det oväntade att en majoritet i kommunstyrelsen ställer sig bakom inhibition, dvs. förbud att verkställa beslutet. Anledningen till att den borgerliga majoriteten sprack var att centerns ledamot stod på sig och därmed tvingades hela den borgerliga alliansen ansluta sig till ett gemensamt förslag från s och c. Samtidigt har moderaterna i en protokollsanteckning understrukit att beslutet om exploatering ska stå fast.

Gårdagskvällen innebar en delseger. Det slutliga ställningstagandet om kommunens syn på lagligheten i beslutet ska behandlas på ett extra kommunstyrelsesammanträde den 13 juni. Det ska bli spännande att se hur de borgerliga partierna positionerar sig denna gång, om sprickan fördjupas eller om miljön slutligen förlorar.

Inga kommentarer: