tisdag 2 september 2008

En lösning ingen vill ha


Ikväll har Värmdömoderaterna framfört sin lösning på att ungdomsgården Ettan i Gustavsberg, måste stänga för att ko(m)munledningen sålt marken.

Ett litet kyffe på Kvarnbergsskolan.

Ingen säger sig tycka att lösningen är fullgod. Men det är alltjämt vad som föreslås. Några alternativ finnes icke.

De återkommande försäkringarna under våren om att en fullgod lösning i centralt läge skulle till, har smulats sönder.

Och i sedvanlig ordning skyller de på tjänstemän som inte givit dem bättre alternativ. Det är så ynkligt.

Inga kommentarer: