tisdag 9 september 2008

Rättsosäkra beslut?


Lunchade med Svante, Anna, Gunilla och Bertil som har byggnadsnämnd idag. De hade fått en redovisning av besluten som nämnden fattat och som överklagats.

Av besluten som överklagades fick 12,5% av de överklagande rätt mot kommunen. Det är mer än en fördubbling mot tidigare år, då motsvarande siffra var 5%.

Det är inte bra om kommunen skaffar sig ett rykte om att inte följa lagar och regler utan fattar godtyckliga beslut.

Inga kommentarer: