torsdag 4 september 2008

Moderat krishantering i Värmdö


Det är svårt att förstå hur man kan ta så lättskatteskulder.

Och på enskilda medlemmars kritik.

Och på medborgares vittnesmål.

4 kommentarer:

Johan Ingerö sa...

Åratal av skattehöjningar, skenande pensionsskulder, krympande soliditet i kombination med gigantiska skrytbyggen för hissnande kostnader.

Är verkligen Jonas skatteskulder Värmdös främstra ekonomiproblem??

Själv tackar jag min skapare, vem det nu är, för att jag inte betalar skatt i denna annars mycket trevliga kommun.

Annika Andersson Ribbing sa...

Nej Johan,
frågar du mig så är nog inte skatteskulderna det största problemet.

Det handlar snarare om ett ledarskapet som får omgivningen att krympa istället för växa. Som fattat åtskilliga beslut som inte fungerar i praktiken. Jag tänker ex.vis på en ny kommunal organisation som kortsluter sig själv i alla möjliga avseenden. VA-utbyggnaden har gått i baklås (DET kan komma att kosta skattebetalarna på ett sätt som får din ekonomiska beskrivning att se ut som en västanfläkt), förskoleköerna växer och byggprojekten leder till kaosartade konflikter med stora medborgargrupper vilket lett till stora merkostnader på kommunen upprepade gånger.

Resultaten för kommunens verksamhet går utför i alla upptänkliga rankingar, allt från Svenskt näringsliv till Skolverkets till föräldraenkäter.

Det skulle jag säga vara det största problemet.


Annika

Johan Ingerö sa...

Annika,

Tro mig, jag tycker att både du och Värmdö är trevliga företeelser och hyser ingen önskan att i onödan racka ned på någotdera.

Men alla som läst framsidan på en gymnasiebok i ekonomi fattar att en kommuns situation inte beror på en kommunal omstrukturering knappt två år tidigare.

Fakta är att er soliditet har sjunkit som en sten i inte ett, två eller fem år - utan i femton. Fakta är att ni betalar pensioner med krediter, att ni är beroende av utjämningspengar och att ni inte fixar inflyttningen.

Jag säger verkligen inte att detta är ett sosseproblem, för jag såg ingen insikt om detta från något annat parti heller under mitt knappa år som pol sek.

Jag försöker bara påpeka att hur KSO:n sköter sina personliga skattekonton verkligen är det minsta av kommunens problem. Med risk för att verka tjatig: det helt eniga beslutet att lägga 130 miljoner kronor på vår vän simhallen med tillhörande Turbo och Magic Eye är, ur ekonomisk vinkel, en betydligt större skandal.

Men ingen kommer någonsin att skriva en artikel om ekonomisk vanskötsel i "goda" syften.

Jag är nästan beredd att säga att Värmdös bästa chans är att Nacka invaderar kommunen och tvångsförvaltar kommunens budget...

:-)

Annika Andersson Ribbing sa...

Tvångsförvaltning från Nacka.. Du är rolig.

Nå. Vi delar analysen att det finns strukturella bekymmer vilka vilar på en lång historia.

Det har korsat min hjärna mer än en gång de senaste arton månaderna att det skulle vara spännande att höra en mer ingående analys från ditt håll när det gäller kommunens "utveckling" efter maktskiftet. Jag hyser inga illusioner om att somligt skulle finna ditt gillande där jag är djupt kritisk. Men när det gäller fundamenta undrar jag. Styrningsförmåga osv.

Du och jag delar som bekant inte syn på vad som borde arrangeras av oss skattebetalare och vad som borde utrangeras. Däremot delar jag en ibland brottstycken av din analys. En tvångsförvaltning från Nacka skulle sannolikt exempelvis innehålla en radikalt annan syn på mark- och exploateringspolitik än den som nu praktiseras i Värmdö.

Och återigen, VA-utvecklingen, där man tagit en tungviktare i båten som kräver att man kan ro honom hem.. Hittills är trettio hushåll anslutna. Det skulle ha varit 300(!).

Nåväl. På onsdagens KS är det åter dags. Budgeten för nästa år ska behandlas. Vi ska få alliansförslaget på måndag eller tisdag. Så jag lär återkomma!


Annika