torsdag 25 september 2008

Ingen självrannsakan i lång budgetdebatt

Eftermiddagen och kvällen har ägnats åt debatt kring nästa års budget för kommunen.

Tidpunkten för debatten, inte ens två veckor efter turbulensens kulmen kring kommunstyrelsens ordförande (KSO), som ledde till att han tillslut begärde sitt entledigande just idag, har väl inte gjort det helt enkelt för m-styret. Det fanns en känsla av en märklig kombination av lättnad och vilsenhet.

Konsekvensen blev en ganska uppstyckad debatt där visioner och "röd tråd" i någon mening saknades.

Även vi påverkas såklart av vad som nu sker i Värmdöpolitiken. Vi beslöt dagarna efter beskedet om KSOs avgång att inte genomföra debatten som brukligt. Vi har uppfattat signaler från flera håll att det finns en spridd önskan om omstart och en ny attityd i kommunens parlament. Därför var vår ambition att skala bort debatt och konfrontation in i minsta detalj och istället fokusera breda penseldrag. Kommunen befinner sig bevisligen i ett krisläge. Vi är beredda att lägga undan gamla oförätter.

Som ett redskap för denna nystart föreslog vi en parlamentarisk utredning kring organisation inom såväl förvaltning som politik. Det känns onekligen lite tröstlöst när detta förslag betraktas med stor misstänksamhet som ledde till ett rakt avslag. Ett otal exempel finns nu på hur organisationen inte fungerar. Vi närmar oss krisläge i flera avseenden. Att i detta läge inte ens vilja analysera möjliga förbättringar känns inte förtroendeingivande.

Ett knappt tiotal punkter, förslag från vår sida, sade sig olika talespersoner på m-sidan vara villiga att diskutera i en paus senare under kvällen. Samtliga förslag fick korgen. Återstår att se på vilket sätt m-styret menar sig vilja ha en nystart. Alltjämt är vi starkt kritiska till hur det politiska arbetet är organsierat och fungerar. Självkritiken som jag hade förväntat mig skymta igenom under eftermiddagen och kvällen lyste helt med sin frånvaro.

Jag undrar var detta ska ta vägen.

Inga kommentarer: