onsdag 17 september 2008

Rädda förturen kvar!

Det framgår av NVP-artikeln i veckans nummer att det stora beslutet i måndags förra veckan, att slopa förturen för Värmdöeleverna till Värmdö gymnasium, fattades utan stöd av centern och kristdemokraterna. (Tyvärr finns inte artikeln på nätet). Det innebär att beslutet inte har majoritet i kommunfullmäktige.

Vi har idag på eftermiddagen, i en skrivelse till kommunstyrelsens ordförande, krävt ett extra sammanträde med kommunstyrelsen för att få frågan på bordet.

Skrivelsen läggs ut på vårt partis hemsida inom kort - håll utkik där om du vill läsa skrivelsen i dess helhet. www.varmdo.sap.se

Inga kommentarer: